Yakın nedir Yakın; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yakın" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Yakın olanlar Fransızca'da Yakın ne demek?: prochain Yakın akraba : Birinci derecede yakınlığı olan akraba. Yakın...

 
 
 

Yakın anlamlı nedir ne demek

Yakın anlamlı nedir Yakın anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yakın : Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Uzak olmayan yer. Erişmesi, ol...

Yakın anlamlılık nedir ne demek

Yakın anlamlılık nedir Gramer anlamı: İki veya daha çok kelimenin birbirine yakın anlam taşıması, aralarında çok küçük bir anlam farkının bulunması:bıkmak / usanmak / bezmek; yollamak / göndermek; bezemek / süslemek; hoplamak / zıplamak; alçalma...

Yakın benzeşme nedir ne demek

Yakın benzeşme nedir Yakın benzeşme; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. bitişik benzeşme, bitişik asimilasyon, bitişik özümleme) Sözcükte yan yana düşen iki ünsüzün birbirine etkisi: Yaptırmak, sütçü, yurttaş, ele...

Yakın bölüm nedir ne demek

Yakın bölüm nedir Yakın bölüm; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Dördüncü zamanın iki bölümünden en eskisi. (Buzulların bıraktığı tortulları kapsadığı için buna buzul çağı da denir.). Bölü : Bölme işlemi...

Yakın çevre nedir ne demek

Yakın çevre nedir Yakın çevre; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Çevrenin belirli bir tür varlık için anlamlı ve etkili olan parçası. Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimden önce vey...

Yakın doğu at ensefalomiyelitisi nedir ne demek

Yakın doğu at ensefalomiyelitisi nedir Yakın doğu at ensefalomiyelitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Borna hastalığı. At ensefalomiyelitisi : Atların sivrisineklerce bulaştırılan, bilinç bozukluğu, körlük, dairesel...

Yakın etki nedir ne demek

Yakın etki nedir Yakın etki; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Goldstein) Yersel yakın etki: Uyaranın uygulandığı noktaya olan uzaklığına göre ilişkili sinir dizgesinin uyarılma derecesi. Görevsel yakın ...

Yakın getürmek nedir ne demek

Yakın getürmek nedir Teknik terim anlamı: Yaklaştırmak. Getürmek : Getirmek. Nakletmek, hikâye etmek, rivayet etmek. Tercüme etmek, çevirmek Yakı : Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ı...

Yakın akraba nedir ne demek

Yakın akraba nedir Yakın : Uzak olmadan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Uzak olmayan y...

Yakın alan artifaktı nedir ne demek

Yakın alan artifaktı nedir Yakın alan artifaktı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yineleme artifaktı. Alan : Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Y...

Yakın anlamlı kelime nedir ne demek

Yakın anlamlı kelime nedir Teknik terim anlamı: Gösterdikleri kavram ve taşıdıkları anlam bakımından birbirine yakın olan kelimeler: anlaşmak / uyuşmak; bıkmak / usanmak / bezmek; devirmek / dökmek; çevirmek / aktarmak / döndürmek; güç / kuvvet; dep...

Yakın bellek nedir ne demek

Yakın bellek nedir Yakın bellek; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Çok kısa bir zaman önce öğrenilmiş olanı anımsamak. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Bellek : Yaşan...

Yakın benzeşmezlik nedir ne demek

Yakın benzeşmezlik nedir Yakın benzeşmezlik; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Bir sözcükte yan yana bulunan aynı ya da benzer iki. sesten birinin değişikliğe uğraması: Kınnap> (kırnap) , (attar) > aktar, (muşamma) > muşamba, (...

Yakın çağ nedir ne demek

Yakın çağ nedir Yakın çağ; bir tarih terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yakın : Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Benzeyen, andıran, yaklaş...

Yakın doğu nedir ne demek

Yakın doğu nedir Yakın doğu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yakın : Uzak olmayan yer. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmadan. Az bir ara ile ayrılmış olan (z...

Yakın dost nedir ne demek

Yakın dost nedir Yakın : Uzak olmayan yer. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Uzak olmadan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Aralarında sıkı ilişk...

Yakın gelecek nedir ne demek

Yakın gelecek nedir Yakın gelecek; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: "Hemen şimdi geleceğim" anlamına kullanılan "Geliyorum" gibi şimdiki zaman şekline denir. Gelece : Süt, yağ, turşu ve benzerleri şeyler kon...

Yakın gitmek nedir ne demek

Yakın gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cinsel ilişkide bulunmak. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. Herhangi bir durumda olmak. Ölmek. Bir yerden veya bir işten ayrılmak. Dayanmak. Değer...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim