Yakın nedir Yakın; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yakın" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Yakın olanlar Fransızca'...

 
 
 

Yakın anlamlı nedir ne demek

Yakın anlamlı nedir Yakın anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yakın : Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak ka...

Yakın anlamlılık nedir ne demek

Yakın anlamlılık nedir Gramer anlamı: İki veya daha çok kelimenin birbirine yakın anlam taşıması, aralarında çok küçük bir anlam farkının bulunması:bıkmak /...

Yakın benzeşme nedir ne demek

Yakın benzeşme nedir Yakın benzeşme; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. bitişik benzeşme, bitişik asimilasyon, bitişik özüml...

Yakın bölüm nedir ne demek

Yakın bölüm nedir Yakın bölüm; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Dördüncü zamanın iki bölümünden en eskisi. (Buzul...

Yakın çevre nedir ne demek

Yakın çevre nedir Yakın çevre; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Çevrenin belirli bir tür varlık için anlamlı ve etki...

Yakın doğu at ensefalomiyelitisi nedir ne demek

Yakın doğu at ensefalomiyelitisi nedir Yakın doğu at ensefalomiyelitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Borna hastalığı. At ense...

Yakın etki nedir ne demek

Yakın etki nedir Yakın etki; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Goldstein) Yersel yakın etki: Uyaranın uygulandığı ...

Yakın getürmek nedir ne demek

Yakın getürmek nedir Teknik terim anlamı: Yaklaştırmak. Getürmek : Getirmek. Nakletmek, hikâye etmek, rivayet etmek. Tercüme etmek, çevirmek Yakı : Bazı h...

Yakın göçüşme nedir ne demek

Yakın göçüşme nedir Yakın göçüşme; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Kelimede yanyana bulunan seslerin yer değiştirmesi olayı: bayram > baryam, d...

Yakın ışıtacı nedir ne demek

Yakın ışıtacı nedir Yakın ışıtacı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aracın önünde yolun yakın bir bölümünü aydınlatan aş...

Yakın irmek nedir ne demek

Yakın irmek nedir Teknik terim anlamı: Yaklaşmak. İrme : Bahçe aralarındaki geniş yol Yakı : Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine ya...

Yakın olan nedir ne demek

Yakın olan nedir Yakın olan; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: proksimal),Bir organizmanın orta eksenine ya ...

Yakın sesli nedir ne demek

Yakın sesli nedir Yakın sesli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yakın : Uzak olmadan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Aralarında sı...

Yakın şark nedir ne demek

Yakın şark nedir Yakın şark; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yakın : Aralarında sıkı ilgi bulunan. Az bir ara ile ayrılmış olan...

Yakın varmak nedir ne demek

Yakın varmak nedir Teknik terim anlamı: Yaklaşmak. Cinsi münasebette bulunmak. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, ...

Yakın vuruşma nedir ne demek

Yakın vuruşma nedir Yakın vuruşma; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Savutları kullanmayı engellemeyecek derecede birbirine...

En yakın odaklama uzaklığı nedir ne demek

En yakın odaklama uzaklığı nedir En yakın odaklama uzaklığı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir konunun, tam oda...

Akla yakın nedir ne demek

Akla yakın nedir Akla yakın; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Akla yakın" ile ilgili cümle Yakın : Az bir ara ile ayrıl...

Aynel yakın nedir ne demek

Aynel yakın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok yakın, hemen. Ayne : Ayna. Aynı Yakı : Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp ...

Yakın akraba nedir ne demek

Yakın akraba nedir Yakın : Uzak olmadan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Aralarında sıkı ilişki olan ar...

Yakın alan artifaktı nedir ne demek

Yakın alan artifaktı nedir Yakın alan artifaktı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yineleme artifaktı. Alan : Düz, açı...

Yakın anlamlı kelime nedir ne demek

Yakın anlamlı kelime nedir Teknik terim anlamı: Gösterdikleri kavram ve taşıdıkları anlam bakımından birbirine yakın olan kelimeler: anlaşmak / uyuşmak; bıkmak ...

Yakın bellek nedir ne demek

Yakın bellek nedir Yakın bellek; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Çok kısa bir zaman önce öğrenilmiş olanı anımsamak...

Yakın benzeşmezlik nedir ne demek

Yakın benzeşmezlik nedir Yakın benzeşmezlik; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Bir sözcükte yan yana bulunan aynı ya da benzer iki. sesten...

Yakın çağ nedir ne demek

Yakın çağ nedir Yakın çağ; bir tarih terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yakın : Küçük, önemsiz değişikliklerle birbiri...

Yakın doğu nedir ne demek

Yakın doğu nedir Yakın doğu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yakın : Uzak olmayan yer. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Aralarında ...

Yakın dost nedir ne demek

Yakın dost nedir Yakın : Uzak olmayan yer. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Uzak olmadan. Küçük, önemsiz...

Yakın gelecek nedir ne demek

Yakın gelecek nedir Yakın gelecek; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: "Hemen şimdi geleceğim" anlamına kullanılan "Geliy...

Yakın gitmek nedir ne demek

Yakın gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cinsel ilişkide bulunmak. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişme...

Yakın görmez nedir ne demek

Yakın görmez nedir Yakın görmez; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: hipermetrop), Bir cisimden göze gelen ışınl...

Yakın ikame mallar nedir ne demek

Yakın ikame mallar nedir Yakın ikame mallar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Çapraz fiyat esnekliği yüksek olmakla birlikte ...

Yakın koruma nedir ne demek

Yakın koruma nedir Yakın : Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş...

Yakın olmak nedir ne demek

Yakın olmak nedir Teknik terim anlamı: Yaklaşmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelm...

Yakın sesli kelimeler nedir ne demek

Yakın sesli kelimeler nedir Teknik terim anlamı: Sesleri hemen hemen birbirinin aynı veya birbirine çok yakın fakat anlamları farklı olan kelimeler; alem / âlem,...

Yakın takip nedir ne demek

Yakın takip nedir Yakın takibe almak : Yakın takip işini yapmak. Yakın : Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Benzeyen, andıran, yakl...

Yakın veya araçsız yönetik nedir ne demek

Yakın veya araçsız yönetik nedir Yakın veya araçsız yönetik; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Önleç (Préposition) gibi bir araç olm...

Yakın zaman nedir ne demek

Yakın zaman nedir Yakın zaman; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Pleistosen'den sonra gelen, 10000 yıl önce başlamış ol...

Fırtınaya yakın rüzgar nedir ne demek

Fırtınaya yakın rüzgar nedir Fırtına : Karşıt düşünce veya durumların yarattığı karışıklık, sıkıntı. Rüzgâr çizelgesinde hızı 34-40 deniz mili olan ve kuvveti 8 i...

Ayı günü yakın nedir ne demek

Ayı günü yakın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğum zamanı yaklaşmış. Ayı günü : Vakti, zamanı (çokça doğumu yakınlaşan gebe kadınlar için kullanılır) Ay...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim