Capture türkçesi Capture nedir

 • El koymak.
 • Esir alınma.
 • Tutmak.
 • Özelliğini yitirmeden korumak.
 • Yakalamak.
 • Esir etmek.
 • Esir alma.
 • Ganimet almak.
 • Egemen olmak.
 • Kapma.
 • Ele geçirmek.
 • Bir nükleer ya da atomik sistemin ek bir parçacık elde ettiği süreç.
 • Aynen almak.
 • Çekim alanına almak.
 • Zaptetmek.
 • Almak.
 • Tutsak etmek.
 • Bilgisayar, hukuk, coğrafya, fizik, nükleer enerji alanlarında kullanılır.
 • Zoralım.
 • Esir almak.
 • Birbirine komşu iki akarsudan birinin, ötekinin yatağını kendisine çevirmesi olayı.
 • Özdeciksel ya da çekirdeksel bir yapının ılıncık gibi bir parçacıkla etkileşerek onu yakalaması.
 • Yansıtmak.
 • Ganimet.

Capture ile ilgili cümleler

English: To be honest, we came to capture you.
Turkish: Dürüst olmak gerekirse, biz seni yakalamak için geldik.

English: They would capture as many people as possible.
Turkish: Onlar mümkün olduğu kadar çok sayıda insan yakalardı.

English: General Jackson failed to capture any Indians.
Turkish: General Jackson hiç Hintli yakalayamadı.

English: This is the way they capture elephants alive.
Turkish: Bu, filleri canlı yakalamalarının yoludur.

English: I go to bed early so I can get up to capture the sunrise.
Turkish: Erken yatarım böylece güneşin doğuşunu yakalayabilirim.

Capture ingilizcede ne demek, Capture nerede nasıl kullanılır?

 

Capture data in a database : Veritabanına veri yakala.

Capture effect : Yakalama etkisi. Yakalanma etkisi.

Capture end : Yakalama sonu.

Capture file : Dosya yakala.

Capture myopathy : Yabani hayvanlar ve kanatlılarda korku, aşırı gayret ve çabalamayı izleyen ve ölümle sonuçlanan kaslardaki akut patolojik değişimlerle birlikte klinik olarak solunum güçlüğü, halsizlik, hipertermi ve kollapsla belirginleşen hastalık tablosu, kaptür miyopati. Yakalanma miyopatisi. Kaptür miyopati.

Capture the headlines : Manşetlerden inmemek. Manşetlerden düşmemek.

Capture to printer : Yazıcıya yolla.

Capture ratio : Yakalanma oranı. Yakalama oranı.

Capture password : Yakalama parolası.

Capture text : Metin yakala.

İngilizce Capture Türkçe anlamı, Capture eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Capture ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bridle : Başını hafifçe kaldırarak öfkesini veya beğenmediğini belli etmek. Gem. Dizgin. Yular takmak. Yular. Gem vurmak. Kızmak. Ata başlık takmak. Karşı gelmek.

Corners : Virajı almak. Köşe oluşturmak. Köşeye sıkıştırmak. Köşeler. Kıstırmak. Köşe dönmek.

Possess : Etkisi altına almak. Elinde bulunmak. Sahip olmak. Kurcalamak (zihin). Hakim olmak. Etkilemek. -si olmak. Elinde bulundurmak.

Catches : Yakalanmak. Kavramak. Cezbetmek. Takılmak. Anlamak. Basmak. Yetişmek. Baskın yapmak. Maruz kalmak. Sıkışmak.

Mastered : Efendi. Yenmek. İyi bilmek. Denetimi altına almak. Usta. Öğrenmek. Baş eğdirmek. Hükmetmek. Hakim olmak. Üstesinden gelmek.

Corniest : Modası geçmiş. Eski. Aptal. Nasırlı. Klişe. Çok kullanılan. Tahıl bakımından zengin. Mısır. Tanecikli.

 

Prized : Değerli. Kaldıraçla kaldırmak. Takdir etmek. Manivela ile açmak. Değer biçmek. Değer vermek. Değer verilen.

Appropriates : Üstüne oturmak. İç etmek. Uygun. Kendine maletmek. Sahipsiz birşeyi almak. Tensip etmek. Münasip. Özelleştirmek. Ayırmak.

Enthral : Tüm dikkatleri üzerine toplamak. Dikkatleri toplamak. Etkilemek. Bağlamak. Büyülemek. Çekmek.

Capture synonyms : prehend, siezure, bridling, apprehending, have control over, snatching, bind, appropriating, book up, affect, assume, accepts, bespeaking, captures, corny, catch up with, godsend, image, externalize, apprehends, amount to, mirror, bespeaks, contain, attaches, buttonhole, prizes, bespoken, be in the ascendant, get, plunder, river capture, catch up.

Capture zıt anlamlı kelimeler, Capture kelime anlamı

Repel : Geçirmemek. İtelemek. Geri püskürtmek (düşmanı). Geri çevirmek. İğrendirmek. İtmek. Reddetmek. İtici gelmek. (su veya hava vb) geçirmemek. Tiksindirmek.

Capture ingilizce tanımı, definition of Capture

Capture kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To overcome and hold. As, the capture of an enemy, a vessel, or a criminal. To seize or take possession of by force, surprise, or stratagem. The act of seizing by force, or getting possession of by superior power or by stratagem. To secure by effort.