Capture myopathy türkçesi Capture myopathy nedir

  • Kaptür miyopati.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Yabani hayvanlar ve kanatlılarda korku, aşırı gayret ve çabalamayı izleyen ve ölümle sonuçlanan kaslardaki akut patolojik değişimlerle birlikte klinik olarak solunum güçlüğü, halsizlik, hipertermi ve kollapsla belirginleşen hastalık tablosu, kaptür miyopati.
  • Yakalanma miyopatisi.

Capture myopathy ingilizcede ne demek, Capture myopathy nerede nasıl kullanılır?

Capture : Egemen olmak. Yakalamak. Ganimet almak. Esir etmek. Esir almak. Kapma. Zaptetmek. Tutmak. Bilgisayar, hukuk, coğrafya, fizik, nükleer enerji alanlarında kullanılır. Yansıtmak.

Myopathy : Kas dokusunda etkileyen herhangi bir hastalık. hiyalin dejenerasyonu, miyoglobinüri ve serumda kaslara özgü enzimlerin artışıyla kendini gösteren iskelet kaslarındaki yangılı olmayan dejeneratif değişimlerin genel ifadesi. Kas sayrılığı. Kas hastalığı (patoloji). Miyopati. Kas hastalığı. Bir çeşit kas hastalığı.

Capture data in a database : Veritabanına veri yakala.

Capture effect : Yakalanma etkisi. Yakalama etkisi.

Capture end : Yakalama sonu.

Capture file : Dosya yakala.

İngilizce Capture myopathy Türkçe anlamı, Capture myopathy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Capture myopathy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abattoir : Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Mezbaha.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı. Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Eksendışı. Abaksiyal.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Capture myopathy synonyms : abdominal pain, a c syndrom, abdomen, abdominal fat necrosis, abdominal distention, a band.