Chortled türkçesi Chortled nedir

Chortled ingilizcede ne demek, Chortled nerede nasıl kullanılır?

Chortle : Gülmek. Kahkaha. Kıkırdama. Kıkırdamak. Kıkır kıkır gülmek.

Chortler : Yüksek sesle gülen kimse. Bir tür iblis.

Chortlers : Yüksek sesle gülen kimse. Bir tür iblis.

Chortles : Kıkırdama. Kıkırdamak. Gülmek. Kahkaha. Kıkır kıkır gülmek.

Chortling : Kıkırdamak. Kıkır kıkır gülmek. Kahkaha. Kıkırdama. Gülmek.

Choral : Koroya ait. Koro ile ilgili. Koro. Koro için yazılmış. Koro tarafından söylenen.

Chorals : Koro. Koro ile ilgili. Koroya ait. Koro tarafından söylenen. Koro için yazılmış.

Chorales : İlahi bestesi. Koral. Dini orkestra parçası.

Chorale : Dini orkestra parçası. Koral. İlahi bestesi. İlahi beste.

Choral society : Koro. Koro topluluğu.

İngilizce Chortled Türkçe anlamı, Chortled eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chortled ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hilarities : Şamata. Eğlence. Neşe. Gürültülü eğlence.

Giggling out loud : Kahkahayla gülmek. İşitilebilecek şekilde gülmek.

Guffaw : Kahkahaya boğulmak. Gürültülü kahkaha. Gürültülü kahkaha atmak. Kahkahalarla gülmek. Nahoş bir kahkaha. Nahoş kahkaha atmak. Kahkaha atmak. Kahkahayı basmak. Kahkahalar atmak.

 

Laughed : Sevinmek. Gülerek neden olmak.

Freeze : Dondurmak. Çivi kesmek. Donma. Dondurulma. Oyalama. Don. Buz tutmak. Donmak. Donakalmak.

Nicker : 1 sterlin. Hafifçe kişneme. At sesine benzer se çıkarmak. Kişnemek. Hafifçe kişnemek.

Choral : Koro tarafından söylenen. Koro için yazılmış. Koroya ait. Koro ile ilgili. Koro.

Titre : Titre etmek. Titre. Kertelemek. Titre etme. Bir solüsyondaki reksiyonun tamamlanması için gereken madde miktarı (kimya).

Giggled : Fıkırdamak.

Hymn : İlahi söylemek. Ulusal marş. İlahi. İlahi okuyarak kutlamak veya ifade etmek. Milli marş. İlahi okumak.

Chortled synonyms : express mirth, express joy, titter, chuckles, nickered, have a smile, chuckle, guffawed, chortling, nickering, laughs, guffawing, laugh at, giggling, cackle, guffaws, te hee, dying, hoot of laughter, titres, giggle, cackled, anthem, pop off, giggles, chuckled, chortles, nickers, in bulk, cackles, heehaw, chortle, jeer.

Chortled zıt anlamlı kelimeler, Chortled kelime anlamı

Cry : Bağırmak (hayvan). Haykırma. Ağlamak. İlan etmek. Seslenmek. Çığlık atmak. Ağlama. Haykırmak. Feryat. Haykırış.

Acyclic : Çevrimsiz. Devir ile meydana gelmeyen. Zincir biçiminde olan. Döngüsüz. Dolamsız. Çevrimsel olmayan. Dairesel dizilişi olmayan (botanik terimi). Asiklik. Devirli olmayan. Kapalı yüzük şeklindeki çevrim yerine açık çevrim moleküler yapısı olan (kimya).