Conservative türkçesi Conservative nedir

 • Sade.
 • Konservatif.
 • Veterinerlik alanında kullanılır.
 • Tutucu kimse.
 • Muhafazakar parti üyesi.
 • Korunumlu.
 • Yalın.
 • Gösterişsiz.
 • Muhafazakar.
 • İhtiyat.
 • Dikkatli.
 • Riske girmek istemeyen.
 • Eski kafalı (argo terim).
 • Göze çarpmayan.
 • Tutucu.
 • Mutedil.
 • Mantıklı.
 • Ölçülü.
 • Eski kafalı.
 • Önlemli.
 • Hiç aşırıya kaçmayan.
 • Koruyucu.
 • Alçak gönüllü.

Conservative ile ilgili cümleler

English: Ali is dressed a bit more conservative today than he usually is.
Turkish: Ali bugün genellikle giyindiğinden biraz daha muhafazakar giyinmiş.

English: Her novel ideas are time and again getting her into trouble with her more conservative colleagues.
Turkish: Onun yeni fikirleri daha tutucu iş arkadaşlarıyla sık sık başını derde sokuyor.

English: Ali grew up in a conservative family.
Turkish: Ali tutucu bir ailede büyüdü.

English: Ali usually wears a conservative suit.
Turkish: Ali genellikle gösterişsiz bir takım elbise giyer.

English: Churchill is a very conservative politician.
Turkish: Churchill çok tutucu bir politikacı.

Conservative ingilizcede ne demek, Conservative nerede nasıl kullanılır?

Conservative estimate : Ölçülü yaklaşım. Tedbirli tahmin. İhtiyatlı tahmin.

Conservative field : Bir parçacığın bir kuvvet alanı içinde bir noktadan başka bir noktaya götürülmesi sırasında yapılan işin yoldan bağımsız, yalnız ilk ve son konumlarına bağlı olduğu zamanki alan. Korunumlu alan. Konservatif alan.

 

Conservative force : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Sakınık kuvvet. Bir sayıl gerilim işlevinden türev alınarak bulunabilen kuvvet. Korunumlu kuvvet.

Conservative government : Muhafazakar hükümet.

Conservative recombination : Konservatif rekombinasyon. Dna sentezi yokluğunda, ilk oluşan dna ipliklerinin kırılması ve tekrar birleşmesi.

The jewish conservative community : Günümüz şartlarına ayak uydurabilmek için yahudi yasalarının tadil edilmesine inanan yahudi cemaati. Yahudi muhafazakar cemaati.

Conservative therapy : Konservatif tedavi. Koruyucu tedavi.

European conservative group : Avrupa muhafazakar türküm.

Conservativeness : Muhafazakarlık. Geri kafalılık. Ilımlılık. Ölçülülük. Gelenekleri korumayı amaçlayan nitelik. Gösterişsizlik. Tutuculuk. Alçak gönüllülük. Tutucu olma niteliği.

Conservative seize : Sakınımlı elkoyma. Bir alacağı elde edebilmek için yetkili kuruluşlardan karar alınarak borçlunun malına elkoydurma.

İngilizce Conservative Türkçe anlamı, Conservative eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Conservative ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Conserved : Konservesini yapmak. Korunan. Muhafaza etmek. Korunmuş. Korumak. Mahfuz.

Capitalist : Sermayedar. Sermaye sahibi. Kapitalist. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Tecimsel bir girişime katılmak üzere elinde yatırım yapılabilecek nitelikte parası olan kişi. Üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran kişi. bir ticari veya sınai işletme kurmak veya var olan bir işletmeyi geliştirmek, genişletmek veya yenilemek için gerekli sermayeyi sağlayan kişi. kapitalist sistemi benimseyen ve savunan kişi. Sermayeci. Anamalcı.

Meekest : Alçakgönüllü. Silik. Fazla uysal. Uysal. Mütevazı. Mütevazi. Yumuşak başlı. Sakin. Ezik.

Chastest : Nezih. İlletli. Basit. Temiz. Bozulmamış. Erdemli. Saf. Yasaklanmış cinsel ilişkilerde bulunmayan.

Homespuns : Temiz kalpli. Saf. Basit. Evde dokunmuş.

Tory : İngiliz kralına bağlılık taraftarı (amerikan ingilizcesi). Muhafazakar partili.

Meek : Yumuşak başlı. Mütevazı. Ezik. Mütevazi. Alçakgönüllü. Hiç sesini çıkarmayan. Silik. Sakin. Uysal.

Homelier : Rahat. Çirkin. Sadelik. Süssüz. Gösterişsizlik. Cana yakın. Basit.

Modest : Namuslu. Makul. Mütevazı. Mazlum. Mütevazi. Ilımlı.

Mossbacks : Yosun kaplı balık. Örümcek kafalı kimse. Yosun kaplı yaşlı kaplumbağa.

Conservative synonyms : extreme right winger, neocon, political orientation, nonprogressive, political theory, conservativist, undemonstratively, hardliners, absolute discretion, fluffier, cannie, graduated, conscientious, conservationist, reactionary, abdomen, demurest, adult, abamectin, fogyish, abdominal distention, stickler, fogeys, demurer, rightist, measurable, artless, cautions, careful, assiduous, neoconservative, gripper, conservator.

Conservative zıt anlamlı kelimeler, Conservative kelime anlamı

Liberal : Erkin. Hoşgörülü. Hür. Erkinci. Vasi. Liberal parti üyesi. Bol. Oldukça büyük. Geniş görüşlü. Eliaçık.

Unorthodox : Alışılmışın dışında. Ortodoks olmayan. Doğru kabul edilene aykırı olan. Ortodoks geleneklerine uymayan. Geleneksel olmayan.

Center : Punta. Santra. Merkezde toplamak. Kemer inşaat desteği. Ilımlı kimse. Kubbe inşaat desteği. Sente. Orta alan oyuncusu. Ortalamak (merkezlemek).

Conservative antonyms : left, juvenile, nonconformist.

Conservative ingilizce tanımı, definition of Conservative

Conservative kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who, or that which, preserves from ruin, injury, innovation, or radical change. Having power to preserve in a safe of entire state, or from loss, waste, or injury. A preserver. Preservative. A conserver.