Modest türkçesi Modest nedir

Modest ile ilgili cümleler

English: Mr Smith, as I knew him, was a modest man.
Turkish: Bay Smith tanıdığım kadarıyla alçak gönüllü bir adamdı.

English: After winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
Turkish: Nobel ödülünü kazandıktan sonra her zamanki kadar mütevazı kaldı.

English: He is a very modest man.
Turkish: O çok mütevazı bir adam.

English: As far as I know, Mr. Smith was a modest man.
Turkish: Bildiğim kadarıyla, Bay Smith mütevazı bir adamdı.

English: It's hard to be modest when you are the best.
Turkish: En iyi olduğunuzda alçakgönüllü olmak zordur.

Modest ingilizcede ne demek, Modest nerede nasıl kullanılır?

Being modest : Kibirsiz ola. Gösterişsiz olma. Mütevazi olma. Alçakgönüllü olma. Yalın olma.

Make modest : Sadeleştirmek.

Modesties : Ilımlılık. Alçak gönüllülük. Utanç. Tevazu. Kanaat. Alçakgönüllülük. İffet. Gösterişsizlik. Ar. Haya.

Modestly : Mütevazılıkla. Alçak gönüllülükle. Mütevazi olarak. Acizane. Alçakgönüllülükle.

Modestness : Mütevazılık.

Immodest : Fazla dekolte (giysi). Edepsiz. Terbiyesiz. Haddini bilmez. Açık saçık. Alçakgönüllülükten yoksun. İyi yönleriyle övünüp duran. Arsız. Utanmaz. Kendini beğenmiş.

 

Immodestly : İffetsizlikle. Hayasızca. Haddini bilmezlikle. Hayasızlıkla. Burnu havada bir şekilde. Kendini beğenmiş bir şekilde. Utanmazca. Küstahça. Övünerek. Alçakça.

Fundamental modes of vibration : Titreşebilen bir nesnenin esneklik ve eylemsizlik özellikleriyle belirlenen sıklıktaki öztitreşimleri. Temel kipler.

Overmodest : Düşünce veya giyimde iffetli. Aşırı alçakgönüllü. Fazlasıyla sıradan. Aşırı derecede mütevazi.

With all due modesty : Övünmek gibi olmasın ama.

İngilizce Modest Türkçe anlamı, Modest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Modest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Underdog : Ezilen kişi. Yenilen kimse. Zayıf durumda olan ülke. Ezik. Kazanma şansı az olan kimse veya takım. Güçsüz durumda olan grup. Averaj takımı. Galip gelmesi beklenmeyen takım. Zayıf takım.

Feasible : Yapılabilir. Olurlu. Elverişli. Olanaklı. Fizibil. Muhtemel. Mümkün. Fizibıl. Uygulanabilir.

Genial : Neşeli. Müsait. Ilıman. Güleç. Arkadaşça davranan. Cana yakın. Güler yüzlü. İyi huylu. Güleryüzlü.

Humbled : Mütevazi hale getirilmiş. Statüsü düşürülmüş. Konumu indirgenmiş. Basitleştirilmiş. Daha az gururlu ve daha az önemli hissettirilmiş. Aşağılanmış.

 

Retiring : Emeklilik. Emekli olma. Mahcup. Emekli. İçine kapanık. Mahçup. Silik. Çekingen. Sıkılgan. İnziva.

Lowly : Boynu bükük. Rütbece aşağı. Düşük. Kemter. İkinci derecede. Aşağı. Mevkice aşağı.

Unpretending : İddiasız.

Admissible : Emniyetli. İzin verilebilir. Geçerli (hukuk terimi). Kabul edilir. Geçerli. Uygun. Akla uygun. Onanır. Dinlenebilir (hukuk terimi).

Homelier : Süssüz. Cana yakın. Basit. Rahat. Çirkin. Sadelik. Gösterişsizlik.

Arcadia : Oklahoma eyaletinde şehir. Louisiana eyaletinde yerleşim yeri. Kırsal cennet. Oklahoma eyaletinde yerleşim yeri. Mora yarımadasındaki dağlık bölge. Kaliforniya eyaletinde şehir. Basit. New york eyaletinde yerleşim yeri. Pastoral.

Modest synonyms : honourable, homespuns, hospitable, frumpier, homeliest, lowlying, inoffensive, demurest, demiss, fairer, balder, bald, advisable, homespun, balds, fluffiest, meek, purer, levelheaded, humbles, honorables, incorruptible, austerest, incorrupted, moderate, equanimous, comprehensible, frumpiest, attic, unsophisticated, humbler, meek spirited, decent.

Modest zıt anlamlı kelimeler, Modest kelime anlamı

Immodest : Alçakgönüllülükten yoksun. Haddini bilmez. Utanmaz. Açık saçık. Terbiyesiz. Kendini beğenmiş. Arsız. İyi yönleriyle övünüp duran. Edepsiz. Fazla dekolte (giysi).

Proud : Kurumlu. Mağrur. Onurlu. Kendini beğenmiş. Muhteşem. Heybetli. Gurur verici. Azametli. Kabarmış. Kibirli.

Immoderate : Dengesiz. İtidalsiz. Ölçüsüz. Çok fazla. Aşırı.

Modest ingilizce tanımı, definition of Modest

Modest kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Restraining within due limits of propriety. As, a modest youth. Not obstructive. Not forward, bold, boastful, or presumptious. Rather retiring than pushing one`s self forward. A modest man.