Coops türkçesi Coops nedir

Coops ingilizcede ne demek, Coops nerede nasıl kullanılır?

Hencoops : Kümes. Tavuk kümesi.

Scoops : Para kesmek. Büyük bira. Diğer gazeteleri atlatmak. Kepçe ile boşaltmak.

Coop in : Özgürlüğünü sınırlamak. Kümese sokmak. Kafeslemek. Bağlamak. Kapamak. Kapamak (bir yere kapamak).

Coop up : Kapamak. Kafeslemek. Kapamak (bir şeyi kapamak). Kapatmak. Bağlamak. Özgürlüğünü sınırlamak. Kapalı bir yerde tutmak. Hapsetmek. Kümese sokmak. Tıkmak.

Coop up in : Hapsetmek. Tıkmak.

Cooper : Fıçılamak. Fıçı yapan kişi. Varil. Fıçıcı. Fıçı onarmak. Şarapçı. Maine eyaletinde yerleşim yeri. Şarap satıcısı. Fıçı yapmak.

Cooperated : Ortak çalışmak. El ele vermek. Yardımlaşmak. El birliği etmek. İşbirliği etmek. İşbirliğine girmek. Birlikte çalışmak. Destek olmak (karşılıklı). İşbirliği yapmak. Müşterek çalışmak.

Cooperage : Fıçı yapılan yer. Fıçı evi. Fıçı yapım ücreti. Fıçı yapma işlemi. Fıçı bedeli. Fıçıcılık.

Coop : Kafeslemek. Tıkmak. Kümes. Kooperatif. Kafes. Hapishane. Kodes. Kapamak. Kümese sokmak.

Cooperates : Destek olmak (karşılıklı). Ortak çalışmak. Müşterek çalışmak. İşbirliğine girmek. El birliği etmek. İşbirliği etmek. İşbirliği yapmak. İşbirliğinde bulunmak. Yardımlaşmak. Birlikte çalışmak.

 

İngilizce Coops Türkçe anlamı, Coops eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Coops ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Confine : Kısıtlamak. Toplamak. Sınırlamak. Hapsetmek. Kapatmak. Tutmak. Tahdit etmek. Loğusa olmak. Hasretmek.

Shoved : Dürtmek. İtilip kakılmak. Tıkıştırmak. Sokuşturmak. İtip kakmak. Kıpırdamak. İtilip kakılmış. İtmek. İtişip kakışmak.

Cooperative : İşbirliği. Müşterek. Yardıma hazır. İşbirliği yapmak isteyen. Elbirliğiyle yapılan. Ortak. Ortaklarının belirli iktisadi çıkarlarını korumak, özellikle meslek veya geçimlerine ilişkin gereksinimlerini işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet yoluyla karşılamak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli tüzel kişiliğe sahip şirket. İşbirliği yapan. Yardımsever.

Big house : Cezaevi. Büyük konut. Büyük ev. Kodes (argo terim).

Bamboozling : Üçkağıda getirmek. Yamuk yapmak. Şaşırtmak. Aldatmak. İşletmek. Kandırmak. Kazıklamak.

Deceived : Faka basmış. Oyun etmek. Çarpmak. Kafese koymak. Aldatılmış. Aldanmış. Kandırmak. Aldatılan. Kaybetmek.

Chicken house : Tavuk kümesi.

Cage : Kamp. Koruma kafesi. Kafese koymak. Çekiç atma ile disk atmada, yarışçıları, görevlileri, izleyenleri korumak için, atma döngülerinin çevresine ağzı atış yönüne doğru c harfi biçiminde yerleştirilen ağlı kafes. Düşerge.

Chicken coop : Tavuk kümesi.

Cabana : Abd ve güney amerika'da sahil kulübesine verilen isim. Kulübe. Kabine. Kızılderili çadırı. Havuz kenarında veya plajda üst değiştirmek için kullanılan küçük kabin. Kabin. Baraka.

 

Coops synonyms : women's army corps, wac, rotc, army unit, regular army, reserve officers training corps, clink, cooping, deceive, grillages, coolers, body, block, bull pen, thrust, goal, hole, framework, jam, chokey, thrusts, coop, close, army corps, grille, bridewell, deceives, grid, cap, cooped, close up, shoves, grillage.