Coordinations türkçesi Coordinations nedir

Coordinations ingilizcede ne demek, Coordinations nerede nasıl kullanılır?

Gross motor coordinations : Büyük motor koordinasyon. Kaba motor koordinasyonu.

Coordination chemistry : Düzenleşim kimyası. Belirli bir özek atoma yakın bağlanmış atomlardan oluşan, üç boyutlu karmaşık moleküllerin oluşum ve etkileşim yasalarını araştıran bilim dalı. Koordinasyon kimyası.

Coordination committee : Koordinasyon komitesi.

Coordination compound : Düzenleşim bileşiği. Koordinasyon bileşiği. Olağan güçte kimyasal bağlarla değil de daha az yeğin yükünsel ya da fiziksel güçleri, bir özek öğecik çevresine tutunmuş öğeciklerden oluşan bileşik. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Konmalı bileşik.

Coordination failure : İktisadi karar birimlerinin tercih ettikleri sonuca yönelik olarak seçtikleri stratejilere ulaşamamaları sonucu oluşan durum. Eşgüdüm başarısızlığı.

Eye hand coordination : Göz el koordinasyonu.

Concept coordination : Kavram koordinasyonu. Kavram eşgüdümü.

In coordination : Eşgüdüm içinde.

Muscular coordination : Kas koordinasyonu. Kas kooridanasyonu.

Coordination number : Yerleşim. Bir karmaşık kimyasal bileşikte, özek seçilen bir atomu çevreleyen başka atom ya da kümelerin sayısı. Bir buzsul yapıda belli bir öğeciğin komşu öğeciklerle bağlantı sayısı. Koordinasyon sayısı. Bağlantı sayısı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Düzenleşim sayısı. En yakın atom sayısı.

 

İngilizce Coordinations Türkçe anlamı, Coordinations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Coordinations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Consistency : Bir doğabilimsel niceliğin değişik belirlemeleri arasındaki uyumun nitel değerlendirmesi. Katılık. Kıvam. Vargı ya da sonuçların bir mantıksal çıkarım kalıbına uygunluğu, gözlem ya da ölçümlerin birbirine uygun düşme ya da yinelenme özelliği. Sabitlik. Kararlılık. Koyuluk. Bağdaşma. Tutarlık. Bilgisayar, ekonomi, fizik alanlarında kullanılır.

Constancy : Direşim. Ara kararı. Metanet. Karar. Azim. Bağlılık. Sebat. Değişmezlik.

Channel : Maceraya sevk etmek. Dağıtımı yapılan bir mal ya da değerin izlediği olağan yol ya da yön. Alıcı oluğu. Arna. Kanala dökmek. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Elektriksel imlerin aktarılmasında kullanılan, tek ya da iki yönde olabilen tek yol (alıcı oluğu, ses oluğu, seslendirme oluğu, yinelenim oluğu, vb.). tv. bir televizyon yayınında resim yayını ile buna bağlı ses yayınının kapsadığı yinelenim kuşağı; televizyon kuşaklarının ayrıldığı bölümlerden her biri. Yöneltmek. Oluk.

 

Alignment : İşbirliği yapma. Sıra. Hizalama. Hiza. Sıraya koyma. Sıralama. Ahlaki ve etik bakış açısı. Hizalanma. Sıraya dizme.

Deceptions : Yanıltma. Aldatmaca. Utanç. Dalavere. Aldanma. Ayartma. Kandırma. Aldatma. Hile.

Conventions : Kongre. Toplantı. Toplanma. Adet. Toplama. Teamüller. Yapılagelişler.

Accouplement : Akuplaj.

Regulation : Ayar. Düzene sokma. Ayarlama. Ç.yönetmelik. Sistem. Hukuk, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yasa.

Concurrency : Aynı anda meydana gelme. Uyumluluk. Anlaşma. Aynı anda olma. Aynı anda kullanım. Paylaşılan çaba. Dayanışma. Fikir uyumu.

Cosmos : Kozmos çiçeği. Evren. Sistem. Kozmos. Kainat. Acun. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen tüm varlıklar.

Coordinations synonyms : array, aplombs, arraying, disposal, regulating, collocations, distribution, affiliation, canon, proration, devising, composition, synchronization, connecting, contrivance, communication, decretive, deception, connection, skillfulness, commitments, disposition, anastomosis, stability, contexture, chicanery, consistencies, timing, consistences, consistence, arrangement, coordination, attaching.

Coordinations zıt anlamlı kelimeler, Coordinations kelime anlamı

Unskillfulness : Niteliksizlik. Maharetsizlik. Tecrübesizlik. Hünersizlik. Beceriksizlik. Acemilik. Becerisizlik.

Incoordination : Ahenksizlik. Eşit olmama. Uyuşmama. Eşgüdümlü olmayan. Uyumsuzluk. Koordineli olmayan. Karşılık gelmeme. İnkoordinasyon. Düzensizlik. Enkordinasyon.

Subordinating : Desteklemek. Emrine vermek. Bağlamak.