Cornets türkçesi Cornets nedir

  • Kornet (çalgı).
  • Kornet çalgı.
  • Rahibe başlığı.
  • Dondurmalı gofret.
  • Külah.
  • Kağıt.
  • Dondurma külahı.
  • (dondurma) külah.
  • Kornet.
  • Kornet çalan kimse.

Cornets ingilizcede ne demek, Cornets nerede nasıl kullanılır?

Cornet : Kornet çalgı. (dondurma) külah. Külah. Kornet (çalgı). Dondurmalı gofret. Kağıt. Kornet. Kornet çalan kimse. Rahibe başlığı. Dondurma külahı.

Cornetist : Kornet çalan. Kornetçi. Kornet çalan kimse.

Cornetists : Kornetçi. Kornet çalan kimse. Kornet çalan.

Cornettist : Kornet çalıcısı. Kornet çalan kimse.

Cancer corne : Kanser incisi. Keratin incisi.

Glob corne : Glob korn. Keratin incisi.

Cornea : Göz yuvarını örten en dış örtünün 1/6’sını oluşturan saydam ön bölgesi, kornea. Göz yuvarlağının dış tabakasındaki tunika fibroza bulbisinin öne doğru tümseklik yapan, keratinleşmeyen çok katlı yassı epitelden oluşan saydam sert ön kısmı. epiteliyum anterius adı verilen epitel altında dıştan içe doğru lamina limitans anteriyor, substansiya propriya, lamina limitans posteriyör ve epiteliyum posterius bulunur. saydam boynuz deri. Karniye tabakası. Saydam tabaka. Karniye. Boynuzsu tabaka. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kornea. Gözün en dışta bulunan sert tabakasının yaklaşık 1/6'sını oluşturan saydam yapıdaki ön bölgesi. Göz yuvarını örten en dış örtünün 1/6'sını teşkil eden saydam, ön bölgesi. dıştan içe doğru kornea epiteli, bowman zarı, stroma, descemet zarı ve endotel tabakalarından oluşur. bileşik gözün her bir ommatidyumunun dış saydam tarafı. kornea.

 

Corneal abscess : Kornea apsesi. Kornea parenkimi arasına sınırlı olarak biriken irin koleksiyonu.

Cornea staphylomu : Kornea stafilomu. Keratektazi.

Corneal choristoma : Kornea koristomu. Kornea epitelinin, tek veya çift taraflı olarak odaklar halinde deri benzeri farklılaşma göstermesiyle belirgin yapılış bozukluğu, kornea dermoidi.

İngilizce Cornets Türkçe anlamı, Cornets eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cornets ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cornettist : Kornet çalıcısı.

Wafer : Mektup kapatma etiketi. Mühür etiketi. Etiketle mühürlemek. Silikon devre levhası. İnce bisküvi. Kağıt helva. Yufka. Aşai rabbani ayini ekmeği. Mayasız ekmek.

Folio : Birden fazla kat yaprak. Karşılıklı iki sayfa. Büyük boy daktilo kağıt. Folyo. Kitap yaprağı. İki ya da dörde katlanmış kağıt tabakası. Bu biçimde katlanmış yapraklardan oluşmuş kitap. Büyük ebatlı kitap.

Conical hat : Konik şapka. Akyüzlü soytarı tarafından, yapılan şapka numaralarının tümü.

 

Cones : Koni biçimli şey. Kozalak. Konik geçme. Huni. Ağtabakanın, gözün ışığa alışmış durumunda ışıksal ve renkse! izlerin iletilmesinde belli başlı rolü oynayan özel alıcı parçacıkları ya da bunların koni biçimindeki ışığa duyarlı uçları, bk. gündüz görmesi. Koni. Koniler. Volkanik zirve. Konlar.

Folioing : İki ya da dörde katlanmış yapraklardan oluşmuş kitap. Büyük ebatlı kitap. Kitap yaprağı. Katlanmış kağıt. Yaprak. İki ya da dörde katlanmış kağıt tabakası. Karşılıklı iki sayfa. Folyo. Birden fazla kat yaprak.

Paper : Kağıt yapıştırmak. Üzerine kağıt kaplamak. Sınav soruları. Önemsiz. Ç.evrak. Geçersiz. Duvar kağıdıyla kaplamak. Örtbas etmek. Zımparalamak.

Point : Tenis, bilgisayar, masa tenisi alanlarında kullanılır. Topun kurallara uygun olarak geri çevrilememesi ya da başlama atışının kullanılmaması sonucu tarafların kazancını ya da yitirimini belirleyen birim. Punto. Nokta. Uç. Sivrilmek. Çevirmek. Bitirmek. Puan. Göstermek.

Cornets synonyms : inglenook, amen corner, cornet, ice cone, folios, wafers, building, cornetists, cornetist, papered, coifed, coiffing, area, coifs, cone, coiffed, edifice, chimney corner, nook, ice cream cone, coif, canthus, coifing.

Cornets zıt anlamlı kelimeler, Cornets kelime anlamı

Cornets antonyms : unaffectedness.