Cornet türkçesi Cornet nedir

  • Kornet (çalgı).
  • Kağıt.
  • Kornet çalgı.
  • Külah.
  • (dondurma) külah.
  • Kornet.
  • Dondurmalı gofret.
  • Dondurma külahı.
  • Kornet çalan kimse.
  • Rahibe başlığı.

Cornet ingilizcede ne demek, Cornet nerede nasıl kullanılır?

Cornetist : Kornetçi. Kornet çalan. Kornet çalan kimse.

Cornetists : Kornetçi. Kornet çalan kimse. Kornet çalan.

Cornets : Dondurmalı gofret. Külah. Rahibe başlığı. Dondurma külahı. (dondurma) külah. Kornet çalgı. Kornet çalan kimse. Kornet. Kornet (çalgı). Kağıt.

Cornettist : Kornet çalan kimse. Kornet çalıcısı.

Cancer corne : Kanser incisi. Keratin incisi.

Cornea : Göz yuvarlağının dış tabakasındaki tunika fibroza bulbisinin öne doğru tümseklik yapan, keratinleşmeyen çok katlı yassı epitelden oluşan saydam sert ön kısmı. epiteliyum anterius adı verilen epitel altında dıştan içe doğru lamina limitans anteriyor, substansiya propriya, lamina limitans posteriyör ve epiteliyum posterius bulunur. saydam boynuz deri. Göz yuvarını örten en dış örtünün 1/6'sını teşkil eden saydam, ön bölgesi. dıştan içe doğru kornea epiteli, bowman zarı, stroma, descemet zarı ve endotel tabakalarından oluşur. bileşik gözün her bir ommatidyumunun dış saydam tarafı. kornea. Karniye tabakası. Göz yuvarını örten en dış örtünün 1/6’sını oluşturan saydam ön bölgesi, kornea. Saydam kat. Kornea. Gözün en dışta bulunan sert tabakasının yaklaşık 1/6'sını oluşturan saydam yapıdaki ön bölgesi. Saydam tabaka. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Boynuzsu tabaka.

 

Corneal choristoma : Kornea koristomu. Kornea epitelinin, tek veya çift taraflı olarak odaklar halinde deri benzeri farklılaşma göstermesiyle belirgin yapılış bozukluğu, kornea dermoidi.

Glob corne : Glob korn. Keratin incisi.

Corneal hyaline membrane : Korneada hiyalin zar. Korneanın arka yüzünde, endotele yapışık olarak bulunan yarı saydam zar. yangı veya gelişim bozukluğuna bağlı olarak biçimlenir.

Corneal abscess : Kornea parenkimi arasına sınırlı olarak biriken irin koleksiyonu. Kornea apsesi.

İngilizce Cornet Türkçe anlamı, Cornet eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cornet ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Paper : Sınav soruları. Kağıt yapıştırmak. Kağıt üzerinde kalan. Yazı. Geçersiz. Duvar kağıdı ile kaplamak. Kağıtlamak. Duvar kağıdı kaplamak. Gazete.

Cornetists : Kornetçi. Kornet çalan.

Coiffing : Bone. Takke. Saç modeli. Yüksük. Şapka.

Ice cream cone : İçinde dondurma tutmak için kullanılan külah şeklinde ve yenilebilir bir kap.

 

Folio : İki ya da dörde katlanmış kağıt tabakası. Büyük boy kitap. Folyo. Büyük boy (kitap). Bu biçimde katlanmış yapraklardan oluşmuş kitap. Büyük boy daktilo kağıt. Katlanmış kağıt. Kitap yaprağı. Büyük ebatlı kitap.

Papered : Kağıtlamak. Zımparalamak. Kağıt yapıştırmak. Duvar kağıdıyla kaplamak. Bedava bilet dağıtmak. Üzerine kağıt kaplamak. Örtbas etmek. Duvar kağıdı ile kaplamak. Kağıt kaplamak.

Cornetist : Kornetçi. Kornet çalan.

Brass instrument : Üflemeli çalgı. Nefesli çalgı. Sarmal metal kanal şeklinde yapılmış olan ve bir ağızlığı bulunan müzik aleti.

Coifed : Bone. Takke. Yüksük. Saç modeli. Şapka.

Folioing : İki ya da dörde katlanmış kağıt tabakası. İki ya da dörde katlanmış yapraklardan oluşmuş kitap. Katlanmış kağıt. Karşılıklı iki sayfa. Kitap yaprağı. Folyo. Büyük ebatlı kitap. Birden fazla kat yaprak. Yaprak.

Cornet synonyms : trump, cornets, cone, wafers, horn, conical hat, coif, coiffed, trumpet, folios, cornettist, coifing, serpent, brass, cones, wafer, ice cone, coifs.

Cornet ingilizce tanımı, definition of Cornet

Cornet kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An obsolete rude reed instrument (Ger. Zinken), of the oboe family.