Cortes türkçesi Cortes nedir

Cortes ile ilgili cümleler

English: Hernan Cortes destroyed aztec culture.
Turkish: Hernán Cortés Aztek kültürünü yok etti.

Cortes ingilizcede ne demek, Cortes nerede nasıl kullanılır?

Cortege : Tören alayı. Kafile. Alay. Merasim alayı. Kortej. Cenaze alayı. Maiyet.

Corteges : Maiyet. Merasim alayı. Kortej. Tören alayı. Alay. Kafile. Cenaze alayı.

Cortex : Kışır. Beyin zarı. Bir organ ya da yapının dış tabakası. beyin korteksi, böbrek korteksi gibi. bitkilerde kök ve gövdeyi çevreleyen tabaka. yumurtada zarın hemen altında sitoplazmanın en dış tabakası. 4.bakteri spor örtüsü ve spor duvarı arasındaki kılıf. 5.liken tallusunda koruyucu mantar örtüsü. Korteks. Kabuk, dış tabaka. Böbreküstü bezi zarı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Beyinzarı. Kısır. Beyin kabuğu.

Cortex cerebri : Korteks serebri. Beyin korteksi. Beyin kabuğu. Beynin gri maddeden oluşan dış tabakası, beyin korteksi, korteks serebri.

Cortex cinnamoni cassiae : Kabuğu ve yağı karminatif, sindirim kanalının faaliyetlerini uyarmak, cinsel gücü artırmak ve tatlandırıcı amaçla kullanılan defnegiller familyasından cinnamomun casiia ağacının genç sürgünlerinin kurutulmuş kabuğu. Çin tarçını kabuğu.

Capsular sclerosis in adrenal cortex : Böbrek üstü bezi kapsüler sklerozisi. Böbrek üstü bezlerinin kapsülasında bağ doku artışı. yumurtalıklarında folikül kistleri bulunan yaşlı ineklerde görülür.

 

Celebral cortex : Beyin zarı.

Cortex granati : Punica granatum adlı ağacın gövde, kök ve kalın dallarından elde edilen ve yapısındaki alkaloitler, şeritleri hareketsiz kılmak veya öldürmek için kullanılan nar ağacının kabuğu. Nar ağacı kabuğu.

Adrenal cortex : Böbrek üstü bezi kabuğu. Böbrek üstü bezinin sarımsı pembe görünen dış kısmını oluşturan, dıştan itibaren zona glomerulosa, zona fasciculata, zona retucularis tabakalarından oluşan ve androjen, aldesteron, kortizon gibi birçok hormonun salgılandığı bölge. Böbreküstü bezi korteksi. Böbreküstü bezlerinin dış kabuğu. Böbrek üstü bezinin sarımsı, pembe görünen dış kısmı. dıştan itibaren zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis tabakalarından oluşan ve androjen, aldosteron, kortizon gibi birçok hormonun salgılandığı bölge. Adrenal korteks. Böbrek üstü bezinin mezoderm kökenli, sarımsı, pembe görünen dış kısmı olup dıştan itibaren zona arkuata veya zona glomeruloza (insan ve geviş getirenler), zona fasikulata, zona retikularis tabakalarından oluşan ve androjen, aldosteron, kortizon başta olmak üzere az miktarda cinsiyet steroitlerini de salgıyan böbrek üstü bezinin dış tabakası, adrenal korteks. Böbrek üstü kabuğu. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Cortexes : Kışır. Korteks. Böbreküstü bezi zarı. Kabuk. Beyinzarı. Beyin kabuğu. Beyin zarı. Kısır.

İngilizce Cortes Türkçe anlamı, Cortes eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Cortes ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Extruders : Malzemeye (plastik veya metal gibi) arzu edilen bir şekil vermek için kullanılan alet veya cihaz. Barbut. Bir kauçuk bileşenini kullanılabilir bir şekilde biçimlendiren makina.

Carapaces : Kabuk (hayvan). Bağdaşmaz arayüzey. Kaplumbağa kabuğu.

Encrustation : Kaplama. Kireç bağlama. Kabuk bağlama. Süs.

Indusium : Kurtçuk kesesi. Örtenek(anatomi, zooloji, botanik). İndusyum. Sporangiyumların etrafını çeviren, genelde zarsı, bazen köselemsi, böbrek ya da yumurta şeklindeki yapı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Üst zar, en üst tabaka.

Integument : Integument. Deri.

Membrana : Membrana interkostalis eksterna. Kanatlılarda göğüs, köprücük ve karga kemikleri arasında kalan boşluğu kapatan kirişsel zar. Dışta kaburgalar arasında bulunan kasların, interkostal aralıkta alttaki devam eden zarı. Membrana sterni. Membran.

Laminas : Safiha. Yaprak. Tabaka. İnce levha. Pul. İnce yaprak. Yaprağın ince uzun kısmı. Varak. İnce tabaka.

Rind : Bir organ ya da yapının dış tabakası. beyin korteksi, böbrek korteksi gibi. bitkilerde kök ve gövdeyi çevreleyen tabaka. yumurtada zarın hemen altında sitoplazmanın en dış tabakası. 4.bakteri spor örtüsü ve spor duvarı arasındaki kılıf. 5.liken tallusunda koruyucu mantar örtüsü. Dış yüzey. Dış görünüş. Meyve kabuğu. Deri.

Cortex : Kabuk, dış tabaka. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir organ ya da yapının dış tabakası. beyin korteksi, böbrek korteksi gibi. bitkilerde kök ve gövdeyi çevreleyen tabaka. yumurtada zarın hemen altında sitoplazmanın en dış tabakası. 4.bakteri spor örtüsü ve spor duvarı arasındaki kılıf. 5.liken tallusunda koruyucu mantar örtüsü. Böbreküstü bezi zarı. Beyin kabuğu. Beyinzarı. Beyin zarı. Kışır.

Diaphragms : Fotoğraf makinesi. Işık bebeği. Diyafram. Diafram. Böleç. Mercek perdesi. Membran.

Cortes synonyms : cortez, hernando cortez, hernando cortes, hernan cortez, hernan cortes, hulling, cemented layer, carapace, coverings, integuments, extruder, bones, crust, diaphragm, crusta, cortexes, covering, barque, diaphfagm, laminae, crusts, film, dice, lamina, bark, hull.

Cortes ingilizce tanımı, definition of Cortes

Cortes kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The legislative assembly, composed of nobility, clergy, and representatives of cities, which in Spain and in Portugal answers, in some measure, to the Parliament of Great Britain.