Crossness türkçesi Crossness nedir

Crossness ingilizcede ne demek, Crossness nerede nasıl kullanılır?

Cross a check : Çizgili çek düzenlemek. Bir çeki sadece çek üzerinde yazılı kişi tarafından paraya çevrilebilecek şekilde işaretlemek.

Cross action : Mukabil dava. Karşılıklı dava. Karşı dava. Mütekabil dava.

Cross appeal : Karşı itiraz. Mukabil itiraz. Mukabil temyiz isteği. Karşı temyiz talebi. Mukabil temyiz talebi.

Cross arm : Çapraz kol.

Cross assembler : Çapraz çevirici.

Cross axle undercarriage : Ara akslı iniş takımı.

Cross bar : Çıta. Taban demiri. Çapraz çubuk.

Cross border leasing : Uluslararası kiralama. Kiralama kuruluşu ile kiralayanın farklı ülkelerde bulunduğu kiralama.

Cross bombardment : Çapraz bombardıman.

Cross beam : En kirişi. Enine kiriş. Çapraz kiriş.

İngilizce Crossness Türkçe anlamı, Crossness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Crossness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bile : Öd. Safra. Karaciğer hücreleri tarafindan salgılanarak safra kesesinde toplanan ve safra kanalı ile onikiparmak bağırsağına geçerek yağların sindirimine katılan, safra tuzları, hemoglobinin parçalanmasından oluşan safra pigmentleri, kolesterol, lesitin ve diğer maddeleri kapsayan salgı. öd. Sinirlilik. Kin. Karaciğer hücreleri tarafından salgılanan, safra kesesinde toplanan ve safra kanalıyla ön bağırsağa verilen, yağların sindirimine katılan safra tuzları, pigmentleri, kolesterol, lesitin ve diğer maddeleri içeren salgı, öd.

 

Contrariness : Görüş ve kanıların ya da olay ve durumların birbirine ters düşmesi. İnatçılık. Zıtlık. Karşıtlık.

Burliness : Kaslılık. Kısıklık. Boğukluk. Beceriksizlik. İriyarılık.

Furiousness : Acımasızlık. Şiddetli olma durumu. Sinirlilik. Çileden çıkarılmış olma durumu.

Annoyances : Kızdırma. Rahatsız etme. Sıkıntı kaynağı. Baş ağrıtma. Baş belası. Rahatsızlık. Sıkıntı. Üzüntü kaynağı.

Awkwardness : Beceriksizlik. Biçimsizlik. Yakışık almayan. Sakarlık. Kullanışsızlık. Uygunsuzluk. Hantallık. Eli işe yakışmazlık. Münasebetsizlik.

Ill humour : Kötü huylu. Aksi. Huysuz.

Angering : Sinirlendirmek. Sinir. Hiddet. Öfkelendirmek. Öfke. Fitil vermek. Darıltmak. Hiddetlendirmek. Kızdırmak.

Peevishness : Titizlik. Hırçınlık. Asabilik. Çabuk öfkelenme. Mızmızlık. Sinirlilik.

Angers : Hiddet. Fitil vermek. Sinirlendirmek. Hiddetlendirmek. Kızdırmak. Öfkelendirmek. Öfke. Darıltmak. Sinir.

Crossness synonyms : tetchiness, fervor, anger, acerbity, abruptness, crankiness, cuss, contrarieties, contretemps, petulance, acrimoniousness, acerbities, acrimonies, cantankerousness, touchiness, fretfulness, burdensomeness, estrus, clipping, testiness, furies, annoyance, exasperation, crabbedness, distemper, bad luck, ill humor, acridness, biliousness, bad blood, acrimony, bad temper, fervour.

Crossness zıt anlamlı kelimeler, Crossness kelime anlamı

Crossness antonyms : good humor, good nature.

Crossness ingilizce tanımı, definition of Crossness

Crossness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The quality or state of being cross. Peevishness. Fretfulness. Ill humor.