Cultural heritage türkçesi Cultural heritage nedir

  • Milli özellikler.
  • Bir kültürden miras olarak alınmış özellikler ve gelenekler.
  • Kültür mirası.
  • Kültürel miras.

Cultural heritage ingilizcede ne demek, Cultural heritage nerede nasıl kullanılır?

Cultural : Kültürel. Ekinsel. Ziraat.

Heritage : Kalıtım. Bir neslin kendisinden sonra gelen nesle bıraktığı şey. Tereke. Vadedilmiş kutsal toprak hakkı (incil). Kök. Kalıt. Birine ölen bir yakınından kalan servet. Kalıtım yoluyla geçen herhangi bir özellik. Miras.

Cultural anthropology : Budunbilim. Kültürel antropoloji. Yeryüzünde yaşıyan insan topluluklarının ya da toplumlarının özdeksel ve tinsel ekinlerini karşılaştırmalı olarak, birbirleriyle ilişkileri içinde inceleyerek ekinin genel oluşum ve gelişim yasalarını araştıran bilim dalı. Kültürü tüm konu ve sorunlarıyla inceleyen bilim dalı. bk. insanbilim. krş. halkbilim. Kültürel insanbilim. İnsanı, toplumsal ve kültürel davranışları bakımından inceleyen ve kazıbilim ile budunbilimi de kapsayan insanbilim kolu. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Budunbilimin karşılığı olan ve kültürü inceleyen insanbilimsel dal.

Cultural attache : Yabancı bir ülkenin kültürel konularıyla ilgili eğitilmiş olan diplomatik delege. Kültür ataşesi.

Cultural background : Kültürel birikim.

 

Cultural barrier : Kültür engeli. Kültürel engel.

İngilizce Cultural heritage Türkçe anlamı, Cultural heritage eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cultural heritage ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Nationality : Milliyet. Bir ulusa ait olma durumu. Tabiiyet. Ulus. Ulusal olma durumu. Millet. Uyruk. Ulusallık. Ulusa özgü olma durumu.

Cultural inheritance : Kültürel kalıtım. Bazı karakter ve davranışların, genlerle kalıtım olmaksızın, dölden döle taşınması.