Dünya alem nedir, Dünya alem ne demek

Dünya alem; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır.

  • Herkes, bütün insanlar

Dünya alem kısaca anlamı, tanımı:

Dünya : Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Dış, çevre, ortam. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Herkes.

Alem : Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça. Simge. Bayrak.

Herkes : İnsanların bütünü, cümle âlem.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Bütün : Eksiksiz, tam. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi. Bozuk olmayan (para). Birlik, tamlık. Parçalanmamış.