Dürzü nedir, Dürzü ne demek

Dürzü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de ünlem olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Ağır hakaret ve küfür sözü

Yerel Türkçe anlamı:

(

Dürzü anlamı, kısaca tanımı:

Hakaret : Küçültücü söz veya davranış. Onur kırma, onura dokunma.

Küfür : Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme. Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü.

Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Çetin, güç. Kısık, alçak. Sindirimi güç (yiyecek). Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı. Ağır sıklet. Çapı, boyutu büyük. Fiziksel sebeplerden dolayı güç işiten (kulak). Keskin, boğucu (koku). Yavaş. Sıkıntı veren, bunaltan. Ciddi. Değeri çok olan, gösterişli. Davranışları yavaş olan. Yoğun. Ağırbaşlı, ciddi. Yavaş bir biçimde.

Ve : İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.

Diğer dillerde Dürzü anlamı nedir?

İngilizce'de Dürzü ne demek? : n. traitor, scoundrel