Deep down türkçesi Deep down nedir

  • Düşüncelerinin derinliklerinde.
  • Beyninin derinliklerinde.
  • Esasında.
  • İçinde.
  • Bilincinin derinliklerinde.
  • Kalbinin derinliklerinde.
  • Aslında.
  • Duygularının derinliklerinde.
  • Yüreğinde.
  • Yüreğinin derinliklerinde.

Deep down ile ilgili cümleler

English: He'll never show it, but I think that deep down, he's seriously worried.
Turkish: Hiçbir zaman bunu belli etmeyecek ama içinden ciddi bir şekilde endişeli olduğunu düşünüyorum.

English: But we know nothing really; for truth lies deep down.
Turkish: Biz gerçekten bir şey bilmiyoruz; gerçek derinde yatıyor.

English: It may seem like Ali has forgotten all about the matter, but deep down inside, he's still torn up about it.
Turkish: Ali mesele hakkında her şeyi unutmuş gibi görünebilir fakat hâlâ gerçekten onun hakkında kendini harap ediyor.

Deep down ingilizcede ne demek, Deep down nerede nasıl kullanılır?

Deep : Karmaşık. Yoğun. Ciddi. Karanlık. Aşırı. Tok (ses). Dalgın. Dip. Koyuluk.

Down : Çabucak içmek. Çökmek. Yere sermek. Yıkmak. Düşürmek. Beri. Aşağı. İndirmek. Yere yıkmak.

Deep acid etching : Asitli derin dağlama.

Deep blue : Masmavi. Koyu mavi.

Deep breath : Derin nefes.

Deep brown : Koyu kahverengi.

İngilizce Deep down Türkçe anlamı, Deep down eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Deep down ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

In substance : Özet olarak. Özünde.

Essentially : Belli başlı. Özünde. Temelde. Esasen. Aslen. Gerekli olarak. Gerçekte. Esas olarak. Gerekerek.

Amongst : Arasına. Arasında. Aralarında.

Basically : Esasta. Kökünden. Altta. Temel olarak. Temelde. Esas olarak. Öncelikli olarak. Birincil olarak. Aslen.

As a matter of fact : Hakikaten. Doğrusu. İşin doğrusu. Gerçekten. Gerçek şu ki. Şu bir gerçek ki. Aslına bakarsan. Nitekim. Zaten.

Sub : Ters (matematik terimi). Aşağı. Yerini doldurmak. Altına. Bazlı. İçine. Aşağı yukarı. Alt. Altında.

Automatically : Özişlerce. Özdevimli. Otomatik olarak. Otomatikman. İstemsiz olarak. Kendi kendine. Kendiliğinden. Özdevinimli.

Endon : Endon.

Cardinally : Önemli olarak. Öncelikle. Esasen. Başlıca.

Clannishness : Klikçilik. Klanvari. Klancılık. Gruba başkalarını almama.

Deep down synonyms : intra, deep inside him, in, at heart, mongst, included, inly, including, by rights, deep inside, as far as it goes, as it happens, inside, among, contained, at bottom, honestly, from within, as such, actually, fundamentally, au fond, hence.