Down türkçesi Down nedir

 • Yere yıkmak.
 • Yıkmak.
 • Çabucak içmek.
 • Düşürmek.
 • Beri.
 • İndirmek.
 • Yere sermek.
 • Aşağısına doğru.
 • Aşağıya doğru.
 • Çökmek.
 • Alaşağı etmek.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Bozuk.
 • Boyunca.
 • Aşağı.
 • Aşağısında.

Down ile ilgili cümleler

English: "This is the police. Would you mind coming down to the station?" "W-why?" "You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?!"
Turkish: "Ben polis. Karakola kadar gelir misiniz?" "N-neden?" "Kasabanın ortasında tabancayla ateş etmeye gitmenin bir suç olmadığını düşünemiyor musun?!"

English: A ball is floating down the river.
Turkish: Bir top nehirden aşağı doğru yüzüyordu.

English: A drop of sweat ran down his back.
Turkish: Sırtından bir damla ter aktı.

English: A drop of sweat ran down his cheek.
Turkish: Yanağından bir damla ter aktı.

English: A drop of sweat ran down her brow.
Turkish: Alnından bir damla ter aktı.

Down ingilizcede ne demek, Down nerede nasıl kullanılır?

Down and out : Bezgin. Bitkin. Perişan. Parasız pulsuz. Nakavt. Hayatta yenilgiye uğramış. Sefil. Düşkünlük içinde. Çökmüş. Yoksul.

Down and out wit flu : Gripten yatağa düşmüş.

Down arrow : Aşağı ok. (bilgisayar) klavyede üzerinde aşağı doğru işaret eden bir ok resmi bulunan tuş (imleci sayfanın aşağısına doğru hareket ettirir). Aşağı ok tuşu.

 

Down arrow icon : Aşağı ok simgesi.

Down arrow key : Aşağı ok tuşu.

Down at heels : Düşkün. Pejmürde. Salaş. Perişan. Topukları aşınmış. Sefil.

Down at the heel : Bakımsız. Perişan görünüşlü. Harap. Döküntü. Perişan kılıklı. Hırpani. Parasızlık yüzünden eski püskü giyecekler giyinmiş. Harap görünüşlü. Köhne. (amerikan ingilizcesi) parasızlık yüzünden kötü giyinmiş.

Down fault : Olağan kırık.

Down comforter : Kuştüyü yorgan.

Down below : Altında. Altına.

İngilizce Down Türkçe anlamı, Down eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Down ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Access mechanism : Erişim düzeneği. Erişim mekanizması.

Accelerator key : İvmelendirme tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Kısayol tuşu. Hızlandırıcı tuş. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırma tuşu.

Downing : Missouri eyaletinde şehir. Mideye indirmek. Yenmek. Devirmek. İndirmek (uçak). Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri.

Throughout : Hep. Tamamıyla. Başından sonuna kadar. Baştan başa. Tamamen. Her yanında. Baştanbaşa. Baştan aşağı. Her tarafına.

Debunks : Foyasını meydana çıkarmak. Kirli çamaşırlarını dökmek. Açığa çıkarmak. Maskesini düşürmek. Madara etmek. Putları kırmak. Çürütmek. Kirli çamaşırlarını açığa çıkarmak. Gerçeği göstermek.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Brought down : Nakil yekun.

Cowers : Dizlerinin bağı çözülmek (argo terim). Korkudan sinmek. Suspus olmak. Çömelmek. Sinmek (korku vb nedeniyle). Korkup çekilmek. Büzülmek. Sinmek.

 

Dash : Karalamak. Fırlatmak. Kısa çizgi. Püskürtmek. Hızla koşmak. Çarpmak. Lanet etmek. Fırlamak.

Abort : Tamamlamadan durdurmak. Dölütünü düşürtmek. İmtina etmek. Başarısızlıkla bitmek. Ölü çocuk doğurmak. Baş tutmamak. Uşak salmak. Lağvetmek. Düşürtmek (dölütü).

Down synonyms : amiss, collapsing, accent char, corrupted, broken, deflated, clout, all along, debunked, bumpier, overthrew, cowering, lowliest, blasts, deflate, livelong, this way, cowered, kayoed, through, cut up, nether, bumpy, as long as, floors, lowly, knocking down, prostrates, crack up, absolute loader, curtails, cast down, along with.

Down zıt anlamlı kelimeler, Down kelime anlamı

Upwards : Daha fazla. Yukarı. Yukarıya. İtibaren. Yukarıya doğru.

Upwardly : Yukarıya doğru. Yukarı. Yukarı doğru. Daha üst bir yere veya pozisyona doğru.

Upward : Yukarıya doğru. Artan. Yukarıya doğru giden. Yukarıya dönük. İtibaren. Yukarı doğru. Daha fazla. Yukarı. Yükselen. Yukarıya.

Down antonyms : up.

Down ingilizce tanımı, definition of Down

Down kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To go down. Toward or in a lower place or position. To cover, ornament, line, or stuff with down. Below. Down a well. As, down a hill. To put down. To make descend. Fine, soft, hairy outgrowth from the skin or surface of animals or plants, not matted and fleecy like wool. To bring down. In a descending direction along. Hence, to subdue. Usually in the plural. Downcast. At a lower place in or on. - - the opposite of up. In the direction of gravity or toward the center of the earth. A bank or rounded hillock of sand thrown up by the wind along or near the shore. As, a down look. To cause to go down. A flattish-topped hill. To overthrow, as in wrestling. From a higher to a lower place upon or within. To descend.