Defamation türkçesi Defamation nedir

Defamation ingilizcede ne demek, Defamation nerede nasıl kullanılır?

Defamation and damage : Aşağılama ve sövme.

Anti defamation league : Anti iftira ligi. Irksal iftira ve karalamaya karşı çıkan ve bu bunlara karşı faaliyet gösteren örgüt. Adl.

Case of defamation : Hakaret davası.

Defamations : Hakaret. Aşağılama. Karalama. Tahkir. Kara çalma. İftira. Karacılık. Lekeleme. İftira atma. Bühtan.

Defamatory : İftira atan. İftira niteliğinde olan. Leke düşüren (itibara vb). Şerefini lekeleyen. Karalayıcı. Leke düşüren. Küçültücü. Onur kırıcı. İftira olan. Lekeleyen.

Be defamatory of somebody : İftira etmek. Şerefini lekelemek.

İngilizce Defamation Türkçe anlamı, Defamation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Defamation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Smearing : Sürme. Hakaret etme. Sıvama. Yağ ya da kir bulaştırma. Sıvanma. İftira etme.

Doodle : Amaçsızca bir şeyler karalamak. Öylesine çizilen karalama. Karalamak. Gayda çalmak. Müsvette. Dalgın dalgın şekiller çizmek. Çiziktirmek. Penis. Amaçsızca birşey karalama.

Aspersion : Serpme. Haksız suçlama. Kutsal su serpme. Çamur. Leke sürme. Kara çalma.

Depreciation : Aşınma. Yıpranma payı. Değer azalması. Amortisman. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Değer yitirimi. Yıpranma. Eskime payı. Katıştırma. Küçültme.

 

Belittlement : Kötüleme. Aleyhinde konuşma. Küçük görme. Eleştiri. Yerme. Hor görme. Küçültme işi. Alçaltma işi. Aleyhte konuşma.

Defamations : Tahkir. İftira atma. Bühtan. Karacılık. Kara çalma.

Name : Ünlü kişi. Ad koymak. Nam. İsmiyle çağırmak. Tayin etmek. İsim. Demek. Ad. Adlandırılmak.

Soiling : Ahırdaki sığırı yeşim yem vererek besleme (tarım). Kirletme. İrade dışı bir şekilde dışkı yapma. Dört yaşın üstünde olan çocukların bilerek veya bilmeyerek dışkı yaparak giysilerini kirletmeleri (tıp veya medikal terimi). Bir şeyi kirletme. Dışkı çıkarma. Altına yapma. Enkoprezi.

Blueprint : Proje. Prototip. Mavi kılavuz. Mavi kopya çıkarmak. Tasarlamak. Şablon. Taslak. Ozalit kopya. Ayrıntılı tasarı.

Libelous : Hakaret niteliğinde. İftira niteliğinde. Şerefini lekeleyen. Karalayıcı. İftira atan. İftira içeren. Hakaretamiz. İftira niteliğinde olan. Hakaret dolu.

Defamation synonyms : blackwash, abasements, denigrations, demeaning, names, hotfoot, denigration, obloquy, malediction, smear, complaints, epithets, complaint, draft quality, aspersions, spotting, epithet, crossing out, contemptuousness, cusswords, derisiveness, contempt, defilements, smudging, befoulment, soilings, doodles, debasement, contempts, name calling, contumelies, slurring, cussword.

Defamation ingilizce tanımı, definition of Defamation

Defamation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Act of injuring another`s reputation by any slanderous communication, written or oral. Slander. Detraction. Aspersion. The wrong of maliciously injuring the good name of another. Calumny.