Defamations türkçesi Defamations nedir

Defamations ingilizcede ne demek, Defamations nerede nasıl kullanılır?

Defamation and damage : Aşağılama ve sövme.

Anti defamation league : Adl. Irksal iftira ve karalamaya karşı çıkan ve bu bunlara karşı faaliyet gösteren örgüt. Anti iftira ligi.

Case of defamation : Hakaret davası.

Defamation : İftira. Lekeleme. Aşağılama. Karalama. Hakaret.

Defamatory : Şerefini lekeleyen. İftira atan. Leke düşüren (itibara vb). Lekeleyen. Onur kırıcı. Küçültücü. İftira niteliğinde olan. Leke düşüren. Karalayıcı. İftira olan.

Be defamatory of somebody : Şerefini lekelemek. İftira etmek.

İngilizce Defamations Türkçe anlamı, Defamations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Defamations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cussword : Sövgü. Lanet. Küfür.

Soilings : Kirletme.

Demeaning : Alçaltan. Alçaltılmış. Küçük düşürme. Küçültme.

Doodling : Dalgın dalgın şekiller çizmek. Karalamak. Gayda çalmak.

Contempts : Hor görme. Hakir görme. Saygısızlık. İğrenme. Küçümseme. Ayıp. Kibir. Hürmetsizlik.

Blueprint : Proje. Plan. Ozalit kopya. Mavi kopya. Planı mavi kağıda çekmek. Teknik bilginin yer aldığı mavi sayfalı kitap. Ozalit. Şablon. Kılavuz. Prototip.

 

Obloquy : Kötüleme. Azarlama. Kınama. Gözden düşme. Yüz karası. İtibarını kaybetme. Saygınlığını yitirme. Yerme.

Despisement : İstihfaf. Küçümseme.

Calumny : Suiniyet. Ağır suç uydurma. Kötü niyet. Düşman ağzı. Ağır suç atma. Gıybet.

Belittlement : Küçük düşürme. Hor görme. Yerme. Alçaltma işi. Küçültme işi. Aleyhte konuşma. Aleyhinde konuşma. Küçük görme. Kötüleme.

Defamations synonyms : blackwash, debasement, depreciation, staining, libel, doodle, slurring, attack, malediction, name calling, cuss word, contumelies, invectives, invective, calumnies, vilification, doodles, blackening, soiling, crossing out, calumniation, scorns, assassination, contempt, affronts, defilements, smear, befoulment, blotting, names, complaints, belittling, affronting.