Defamation and damage türkçesi Defamation and damage nedir

  • Aşağılama ve sövme.
  • Hukuk alanında kullanılır.

Defamation and damage ingilizcede ne demek, Defamation and damage nerede nasıl kullanılır?

Defamation : Lekeleme. Aşağılama. İftira. Hakaret. Karalama.

And : Ma. Hem... hem de. De. Sonra. Da... da... ya da de... de. Üstelik. İle. Bir de. -bundan dolayı. Ve.

Damage : Hasar. Zarar. Değerini düşürmek. Zarar vermek. Karşıtlarının içgüdüleri dışında mal değerlerini yitirici nitelikte çıkagelen yıkım, döküm, dokunca gibi etkenler. Zedelemek. Yıkım-döküm. Zarara sokmak. Hasara uğratmak. Ziyan.

Extra expenses and damages : Çalışma dışı gider ve yitirceler. İşletmenin temel kuruluş amacı dışında kalan geçici işlemlerinden doğan gider ve yitirceler.

İngilizce Defamation and damage Türkçe anlamı, Defamation and damage eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Defamation and damage ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstainer : Çekimser. İçki içmeyen biri. İçki içmeyen kimse. Sakınan kişi. Çekimser kalan biri. Oy vermeyen biri. Müstenkif.

Annulment : Fesih. Fesh. İptal. Iskat. Evliliğin iptali. İhlal etme. Bozma (yasa veya yargı veya sözleşme vb'ni). Bozma. Yokarma. Feshetme.

Absente : Yitimli. Latince absente reo (davalının hazır olmaması) deyiminin bir parçası.

 

Act of witness : Tanıklık.

Abstention : Sakınma. Kaçınma. Çekimser kalma. Vazgeçmek. Çekinme. İmtina. Oy vermeme. Uzak durma. Çekimser oy.

Allegation : Suçlama. Özür. Sav. İddia. İthamname. Mazeret. İtham. Bahane. İleri sürme.

American law of corporation : Dernekler tüzesi.

Accused : Müttehem. Sanık. İtham edilen. Suçlanan. Suçlu. Zanlı. Maznun.

Acts contra bonos mores : Töreye aykırı işlemler.

Abetment : Cesaretlendirme. Azmettirme. Kışkırtma. Tahrik ve teşvik. Yardımda bulunma. Tahrik etme. Suç ortaklığı. Suça katılma. Yardakçılık etme.

Defamation and damage synonyms : abduction, administration of justice, aggravating circumstances, administrative districts, a wide saloon, administer an oath.