Demagogies türkçesi Demagogies nedir

Demagogies ingilizcede ne demek, Demagogies nerede nasıl kullanılır?

Demagogic : Demagojik. Demagojiye dayanan.

Demagogical : Demagojiye dayanan. Demagojik.

Demagog : Kışkırtıcı. Halk tavcısı. Halkavcısı. Halk avcısı. Hizipçi. Sözavcısı.

Demagogs : Halk avcısı. Demagog. Kışkırtıcı. Halk tavcısı. Halkavcısı. Hizipçi. Sözavcısı.

Demagogue : Sözavcısı. Demagog. Kışkırtıcı. Halkavcısı. Halk tavcısı. Halk avcısı. Hizipçi.

Demagogy : Halkavcılığı. Kışkırtıcılık. Demagoji.

Demagogues : Hizipçi. Halk avcısı. Sözavcısı. Demagog. Halk tavcısı. Kışkırtıcı. Halkavcısı.

Demagoguery : Bir demagogun metotları. Güç ve popülerlik kazanmak amacıyla halkın duygularının etkilenmesi. Bir demagogun yöntemleri.

İngilizce Demagogies Türkçe anlamı, Demagogies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Demagogies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Demagog : Sözavcısı. Hizipçi. Halk tavcısı. Halkavcısı. Halk avcısı. Kışkırtıcı.

Barratry : Gemiye ya da eşyaya kasten yapılan zarar veya kaza. Kavgacılık. Sıkça karakolluk olma. Amaçlı dokunca. Mevki satma. Devlet dairelerinde mevki alma veya satma. Kasıtlı yapılan zarar. Kaptanın ya da gemi adamlarının bir sonucu amaçlayarak meydana getirdikleri dokunca.

 

Instigation : Kışkırtma. Uyarı. Sevk. Azmettirme. Öneri. Tahrik. Fitne. Teşvik.

Seductiveness : Baştan çıkarıcılık. Ayartma. Çekici veya baştan çıkarıcı olma özelliği. Baştan çıkartıcılık. Çekicilik.

Demagogical : Demagojiye dayanan. Demagojik.

Agitations : Çalkalanma. Çalkantı. Karıştırma. Kışkırtma. Çalkama. Sallanma. Endişe. Tahrik. Galeyan. Çalkalama.

Agitation : Üzüntü. Gerginlik. Kışkırtma. Çalkalanma. Çalkalama. Galeyan. Sallanma. Sıkıntı. Karıştırma.

Politico : Devlet adamı. Çıkarcı politikacı.

Incendiarism : Kızıştırma. Kundakçılık.

Provocativeness : Tahrik edicilik.

Demagogies synonyms : pol, political leader, politician, rabble rouser, invidiousness, demagogy.