Demagog nedir, Demagog ne demek

Demagog; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Demagog" ile ilgili cümle

  • "Demagog, kelime oyunu içinde hakikati güme götüren bir hokkabazdır." - N. F. Kısakürek

Demagog hakkında bilgiler

Demagoji; halkın isteklerine, ön yargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılmış olan siyaset ve destek arayışıdır. Yunanca demos (halk) ve agogos (liderlik yapmak) kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Genellikle üstün bir hitabet ve propaganda yeteneği gerektirir. Çoğunlukla dindarlık, milliyetçilik ve ırkçılık gibi popüler kavramları kullanarak ve bunlara bağlılığı sömürerek yapılır. Demagoji yapan kişiye "demagog" denir.

Demagojinin kökenleri antik Yunan ve Roma medeniyetlerine dayanır.

Demagog anlamı, tanımı:

Demagogluk : Demagog olma durumu.

Cambaz : Kurnaz, hileci, hilekâr. Usta, becerikli kimse. Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik. Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat. At alıp satan veya yetiştiren kimse.

Halk : Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Yaratma. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.

 

İstek : Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk.

Yargı : Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.

Korku : Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu. Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara. Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü.

Dayalı : Dayanarak, dayanmış bir biçimde. İlgili, dair, müstenit, mebni. Dayanmış olan.

Siyaset : Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Politika.

 

Laf cambazı : Bir kimsenin, bir grubun duygularını kamçılayarak abartılı veya gerçek dışı sözler söyleyen kimse, demagog.

Laf : Sonuçsuz, yararı olmayan söz. Konu, mevzu, bahis. Konuşma. "Öyle şey olamaz, bu sözün hiçbir değeri yok" anlamlarında hafifseme yollu kullanılan bir söz. Dedikodu. Söz, lakırtı.

Diğer dillerde Demagog anlamı nedir?

İngilizce'de Demagog ne demek? : n. one who manipulates public emotions to gain power or popularity

n. demagogue, demagog, one who manipulates public emotions to gain power or popularity

Fransızca'da Demagog : démagogue [le]

Almanca'da Demagog : n. Demagoge

Rusça'da Demagog : n. демагог (M)