Siyaset nedir, Siyaset ne demek

Siyaset; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Siyaset" ile ilgili cümleler

 • "Siyaset alanında ismi zaman zaman çok geçen bir simadır." - H. E. Adıvar

Hukuki terim anlamı:

yurt yönetimi.

Siyaset anlamı, kısaca tanımı:

Siyaset bilimi : Siyasal kuramları ve bu kuramların uygulamalarını inceleyen bilim dalı.

Siyaset meydanı : Ölüm cezalarının uygulandığı yer. Siyasi konularda çeşitli kesimlerden görüşlerin ortaya konduğu ve tartışıldığı yer veya ortam.

Siyasetname : Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser.

Açık kapı siyaseti : Açık kapı politikası.

Bağlantısızlık siyaseti : Askerî, siyasi yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti, bağlantısızlık politikası.

İngiliz siyaseti : Bir işi soğukkanlılık ve kurnazlıkla yapma veya yaptırma.

Siyasetçi : Politikacı.

Siyasetçilik : Siyasetçinin işi.

Siyaseten : Siyaset bakımından, siyaset açısından.

Politika : Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa. Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme. Davranış biçimi, düşünce yapısı.

 

Devlet : Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk. Talih.

Düzenleme : Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon. Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman. Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon. Düzenlemek işi, tertip, organizasyon. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman.

Yürütme : Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi. Uygulama işi, icra. Yürütmek işi.

Sanat : Zanaat. Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Görüş : Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Gözle bir şeyi algılama yetisi. Görme işi. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.

Anlayış : Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

 

Politik : Siyasal. Belli bi hedefe ulaşabilmek için uzlaşmayı, iyi geçinmeyi amaçlayan.

Siyaset ile ilgili Cümleler

 • O, siyasete ilgisiz.
 • Siyasetçi kongreye reformlar önerdi.
 • Siyaset kirlidir.
 • Siyasetçilerimizin ahlakı bozuldu.
 • Bir siyasetçi olarak onun günleri sayılı.
 • Japonya'da bir sürü insan siyasete kayıtsız.
 • Artık siyasetle ilgilenmiyorum.
 • Ali siyasetle ilgileniyor gibi görünmüyor.
 • Siyasetçi kongreye reform yapılmasını önerdi.
 • Siyaset onun ilgisini çekmedi.
 • Siyasetçi devlet memurlarının yolsuzluğunu kınayarak reformu ısrarla istedi.
 • Fransa'da sol kanat siyaset için asla oy vermedim ve artık başlamayacağım.
 • Çoğu insan aslında siyasetçilerin söylediği her şeye inanmaz.
 • Siyaset artık çok fazla ilgimi çekmiyor.

Diğer dillerde Siyaset anlamı nedir?

İngilizce'de Siyaset ne demek? : n. politics, diplomacy, policy, statesmanship

Fransızca'da Siyaset : politique [la]

Almanca'da Siyaset : n. Politik

Rusça'da Siyaset : n. политика (F), дипломатия (F)