Demagogy türkçesi Demagogy nedir

Demagogy ingilizcede ne demek, Demagogy nerede nasıl kullanılır?

Demagog : Hizipçi. Halkavcısı. Halk tavcısı. Halk avcısı. Sözavcısı. Kışkırtıcı.

Demagogic : Demagojik. Demagojiye dayanan.

Demagogical : Demagojiye dayanan. Demagojik.

Demagogies : Kışkırtıcılık. Halkavcılığı. Demagoji.

Demagogs : Kışkırtıcı. Sözavcısı. Halk tavcısı. Hizipçi. Demagog. Halkavcısı. Halk avcısı.

Demagnetisation : Demanyetizasyon. Mıknatıslığın bozulması. Mıknatıslık yitimi. Mıknatıslığı giderme. Mıknatıslılığı giderme. Manyetik giderme. Mıknatıslık giderimi. (britanya ingilizcesi) manyetiksizleştirme. Mıknatıssızlaştırma. Manyetiğini giderme.

Demagnetise : Mıknatıslığı gidermek. Manyetizmayı önlemek. Manyetikliğini yok etmek. Mıknatıslığını gidermek. Mıknatıssızlaştırmak. Manyetiksizleştirmek. Mıknatıslılığını gidermek. Demagnetize etmek. Manyetik niteliğini gidermek. Manyetiğini gidermek.

Demagogues : Halkavcısı. Hizipçi. Halk avcısı. Kışkırtıcı. Sözavcısı. Halk tavcısı. Demagog.

Demagnetization : Mıknatıslık giderimi. Manyetik giderme. Mıknatıslılığı giderme. Manyetizmayı önleme. Mıknatıslığın bozulması. Mıknatıssızlaştırma. Manyetiğini giderme. (amerikan ingilizcesi) manyetiksizleştirme. Manyetik özelliğini ortadan kaldırma (demagnetisation olarak da yazılır). Mıknatıslık yitimi.

 

Demagogue : Halk tavcısı. Halkavcısı. Halk avcısı. Hizipçi. Sözavcısı. Demagog. Kışkırtıcı.

İngilizce Demagogy Türkçe anlamı, Demagogy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Demagogy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Seductiveness : Baştan çıkartıcılık. Çekicilik. Ayartma. Çekici veya baştan çıkarıcı olma özelliği. Baştan çıkarıcılık.

Instigation : Sevk. Azmettirme. Kışkırtma. Fitne. Tahrik. Uyarı. Öneri. Teşvik.

Incendiarism : Kundakçılık. Kızıştırma.

Demagoguery : Güç ve popülerlik kazanmak amacıyla halkın duygularının etkilenmesi. Bir demagogun yöntemleri. Bir demagogun metotları.

Flag waving : Şoven. Aşırı milliyetçi. Şovenlik.

Agitation : Gerginlik. Sıkıntı. Karıştırma. Çalkalanma. Sallama. Endişe. Çalkantı. Sallanma. Heyecan.

Barratry : Kasıtlı zarar. Kasıtlı yapılan zarar. Kavgacılık. Sıkça karakolluk olma. Devlet dairelerinde mevki alma veya satma. Gemiye ya da eşyaya kasten yapılan zarar veya kaza. Baratarya. Kaptanın ya da gemi adamlarının bir sonucu amaçlayarak meydana getirdikleri dokunca.

 

Agitations : Çalkantı. Heyecan. Çalkalama. Gerginlik. Sallama. Galeyan. Tahrik. Sıkıntı. Karıştırma.

Provocativeness : Tahrik edicilik.

Entreaty : Yalvarma. Dilek. Rica. Niyaz. Üsteleme. Yalvarış. Yakarış. Yakarı.

Demagogy synonyms : prayer, appeal, demagogies, invidiousness, jingoism.

Demagogy ingilizce tanımı, definition of Demagogy

Demagogy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Demagogism.