Devinme nedir, Devinme ne demek

  • Devinmek işi

Bilimsel terim anlamı:

fizik: Bir özdeğin tüm ya da kimi noktalarının zamana bağlı olarak yer değiştirmesi.

İngilizce'de Devinme ne demek? Devinme ingilizcesi nedir?:

movement, motion

Devinme hakkında bilgiler

Devinme, Dünya ekseninin 27.000 yılda bir tamamladığı 360 derecelik dönüşe verilen isimdir.

Devinme, yatık yapıda olan Dünya'nın büyük oranda Güneş'in biraz da Ay'ın çekim etkisi nedeniyle ekliptiğini ekvatora doğru çeken kuvvetleri karşılamasından dolayı gerçekleşmektedir. Bir topacın dönüşü sırasında yaptığı devinim gibidir.

Tam küre olmayan veya küresellikten uzaklaşan her gök cisminin dönüşü aynı zamanda devinme hareketini de beraberinde taşır. Bu hareket, tam küre olmayan bir topaçta dönmenin sonlanmaya başladığında gözlemlediğimiz kafa sallaması hareketinde olduğu gibi şeklinde tanımlanabilir.

Devinme kısaca anlamı, tanımı:

Devinme olayı : Yerin dönme ekseninin tutulum düzleminin normali çevresinde bir koni çizecek biçimde çok yavaş olarak dönmesi, presesyon.

Devinmek : Vücudu oynatmak veya kıpırdatmak, kımıldanmak, hareket etmek. Bir cismin, bir noktaya göre, yeri veya durumu değişmek, hareket etmek.

Dünya : Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Dış, çevre, ortam. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Herkes. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia.

 

Eksen : Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. Çizgi. Dingil. Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver.

Tamam : Evet. Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Bütün, tüm. Eksiksiz. Tamamlanmış, bitmiş.

Dereceli : Derecesi olan. Derecelere ayrılmış, kademeli.

Dönüş : Dönme işi. Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

İsim : Ad. Kişi, insan. Ad.

Yatık : Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan. Yayvan su kabı. Çevrilmiş, devrik. Zamanla dayanıklılığını yitirmiş.

Devinme değişmezi : Ay-Güneş devinmesinin (50", 40/yıl) cos e'a bölümü: 54", 94/yıl (Bu değer zamanla çok az da olsa değişir).(ß Leo)

Devinmeyh : Çabalamak, uğraşmak, didinmek.

Diğer dillerde Devinme anlamı nedir?

İngilizce'de Devinme ne demek? : n. precession

Almanca'da Devinme : die Bewegzıng