Dicke rock türkçesi Dicke rock nedir

  • Kayaçların gelişigüzel çatlak ve yarıklarını doldurmuş olan magmanın katılaşmasıyle oluşmuş magma kayacı.
  • Damar kayacı.
  • Jeoloji alanında kullanılır.

Dicke rock ingilizcede ne demek, Dicke rock nerede nasıl kullanılır?

Rock : Sarsılmak. Kayaç. Irgalamak. Kaya. Sallanmak. Şok etmek. Rak. Şaşırtmak. Rock yapmak (müzik). Bir tür şekerleme.

Dickens : İowa eyaletinde şehir. Şeytan.

Dickensian : Dickens'e ait. Charles dickens ile ilgili veya onun yazı üslubu. Dickens'a ait veya o tarzda.

Dicker : Kararsız davranmak. Pazarlık. Değiş tokuş. Takas. Pazarlık etmek. Takas etmek. Trampa.

Dickered : Pazarlık etmek. Kararsız davranmak. Pazarlık. Takas. Değiş tokuş. Takas etmek.

Dickering : Pazarlıkta uzlaşma. Pazarlık etmek. Kararsız davranmak. Takas etmek.

İngilizce Dicke rock Türkçe anlamı, Dicke rock eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dicke rock ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute age : Bir kayacın ya da bir katmanın yıl ve sayıyla belirtilen yaşı. Mutlak yaş. Salt yaş. Kesin yaş.

Algonkian : Bir prekambriyen sistemi. Kambriya dönemi katmanlarının altına gelen, içinde tanımlanamayan taşıl kırıntıları bulunan eski bir oluşuk. (kayaçları genel olarak arkeene oranla daha az başkalaşmıştır.). Kuzey amerika yerlileri tarafından konuşulan dil ailesi. Algonkiyen. Alkongien.

 

Acid fumarole : Ekşit (asit) tüten. Asit tüten. 200°-800° c. sıcaklıkta, hcı, so2 nh2 cl, h2o bileşimli gazlar çıkaran fumaroller. Asit fümarol.

Aggregats : Topluluk. Başlangıçta birbirinden ayrı minerallerin, herhangi bir nedenle bir araya gelerek birlikte büyüyüşler gösteren bir topluluk durumuna gelmeleri.

Alcalic fumarole : Alkali tüten. 100-200 derece sıcaklıkta, nh2 cl, co2, h2s ve h2o bileşimli gazlar çıkaran fumaroller.

Advance of aglacier : Buzulun önden uzanması. Buzul ilerlemesi.

Abysal environment : Derin ova. 2000 m.nin altındaki derin deniz dibi ortamı.

Acrozone : Uç kuşağı. Menzil zonu. Belirli bir taşıl türünün, cinsinin ya da başka bir bölümleme biçiminin, bütün ucunu kapsayan ya da onu belirten katmanlı kayaçlar.

Abrasive power : Akarsuyun aşındırma gücü. Aşındırıcı kuvvet. Akarsuyun ve akarsuyla taşınan katı maddelerin, devimsel enerjileri arasındaki orantı.(akarsuyun devimsel m . v2 enerjisi = m . v2; taşınan maddelerin devimsel enerjisi = -»- dir. m = suyun kütlesi, v = akarsuyun hızı, m = maddelerin kütlesi, v = taşınan maddelerin hızı.). Aşındırıcı güç.

Agricultural geology : Tarımsal jeoloji. Tarım yerbilimi. Tarım ve toprak konularıyle uğraşan yerbilim dalı.

Dicke rock synonyms : adjacent rock, alkali rocks, absolute chronology, abyss, adventive cone, after shock.