Dil pelesengi nedir, Dil pelesengi ne demek

  • Söz arasında yerli yersiz söylenen ve tekrarlanan söz

Dil pelesengi anlamı, tanımı:

Yerli : Yurt içinde yapılmış olan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan. Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan. Taşınamayan, başka yere götürülemeyen. Belli bir bölgede yetişen, otokton. Amerika, Avustralya ve Afrika'nın uygarlıktan uzak, ilkel biçimde yaşayan kimi halklarına verilen ad. Bir yerin ilk sakini olan, otokton.

Yersiz : Barınacak yeri olmayan. Yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız.