Diri nedir, Diri ne demek

Diri; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Diri" ile ilgili cümle

  • "Diri bir adam."
  • "Diri çiçek. Diri yaprak."
  • "Duydum, görmedimse de hortlayan ölüleri / Fakat hortlak diriden kimin vardır haberi?" - F. N. Çamlıbel

Yerel Türkçe anlamı:

Pazar.

Zengin.

Pazartesi.

Saman sapının, buğdayın irisi.

Şişman, etli, yağlı.

Diğer sözlük anlamları:

[Bakınız: deri]

Diri isminin anlamı, Diri ne demek:

Erkek ismi olarak; Yaşamakta olan, canlı. Taze. Güçlü, zinde. Zengin, varlıklı.

Fransızca'da Diri ne demek?:

vivant, ante, vif, vive

Diri tanımı, anlamı:

Diri kalmak : Pirinç, bulgur vb. bakliyat gereği kadar pişmemiş olmak. dinç, sağlıklı görünmek.

Diri diri : Canlı olarak. Canlı canlı, taptaze.

Diri örtü : Ormanlık bölgelerde ağaçların altında yeşeren çalı, çırpı veya odunsu bitkiler.

Dirice : Biraz diri.

Diriğ : Esirgeme.

Diriğ etmek : Esirgemek.

Diriksel : Diri ile, canlı ile ilgili, canlılar üzerinde olan, diril.

Diriksel ısı : Diril ısı.

Diril : Şilte yüzü veya gömlek yapmaya yarar pamuklu bir kumaş. Diriksel.

Diril ısı : Hayvanların vücut ısısı, diriksel ısı.

Dirileşme : Dirileşmek işi.

 

Dirileşmek : Bitkin, pörsümüş veya solmuşken yeniden diri duruma gelmek.

Dirilik : Diri olma durumu.

Diriliş : Dinî inanışlara göre ölümden sonra dirilme, basübadelmevt. Dirilme işi, canlanma. Yeni bir atılımla güç kazanma.

Dirilme : Dirilmek işi.

Dirilmek : Güçlenip canlanmak. Öldüğü sanılan şey canlanmak. Hasta yeniden sağlığını kazanmak, iyileşmek. Bitki solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma gelmek. Yeniden etkin olmak, geçerli duruma gelmek.

Diriltme : Dirilmesini sağlama, canlandırma.

Diriltmek : Dirilmesini sağlamak.

Dirim : Hayat, yaşam. Yaşama gücü.

Dirim bilimci : Biyolog.

Dirim bilimi : Biyoloji.

Dirim bilimsel : Biyolojik.

Dirim konisi : Gelişme durumundaki fidan veya yaprakların sürgen dokulu ucu.

Dirim kurgu : Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı.

Dirim suyu : Abıhayat.

Dirimli : Hayatı olan (canlı).

Dirimlik : Hayat, yaşam, sağlık. Hayatla ilgili, dirimsel. Mal mülk, gelir.

Dirimsel : Hayatla ilgili veya hayata bağlı olan, dirimlik, hayati.

Değirmen taşının altından diri çıkar : "en ağır şartlarda bütün güçlükleri yener" anlamında kullanılan bir söz.

Öle dirile : Zor bela, güçlükle.

 

Ölüm dirim : Hayati önemi olan.

Ölüm var dirim var : İnsanın her an ölebileceği veya yaşayabileceği hatırlatılarak önlem almasını öğütleyen bir söz.

Ölümlük dirimlik : Zor durumda kalındığında kullanılmak üzere ayrılan (para, mal).

Ölüp ölüp dirilmek : Çok sıkıntı, acı çekmek veya çok ağır hastalık geçirmek. çok korkmak.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Canlı : Güçlü, etkili. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde. Canı olan, diri, yaşayan. Canlı yayın. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Güçlü : Şiddeti çok olan. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili.

Zinde : Dinç, canlı, diri, sağlam.

Solma : Isı, kızılötesi ışınlar ve kimyasal reaksiyonlar sonunda pigmentlerin renklerini yitirmesi. Solmak işi.

Pörsüme : Pörsümek işi, porsuma.

Kadar : Bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz. Süre belirten bir söz. Dek. Miktarda, derecede. Denli. Gibi. Ölçüsünde, derecesinde. Büyüklüğünde, genişliğinde.

Diri bazar : Pazartesi günü öğleden sonra kurulan pazar.

Diri bütün : Canlı canlı ve bütün olarak: Sinekler insanı diri bütün yiyecekler.

Diri günü : Pazartesi.

Diri kılmak : Diriltmek, ihya etmek

Diri komak : Yaşatmak, sağ bırakmak

Diri olmak : Yaşamak, hayat sürmek, canlanmak

Diribağı : Pazartesi günü bağlara giderek yapılan yemekli eğlenti.

Diribaş : Açıkgöz, çevik, kurnaz. 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Açıkgöz, kurnaz.

Dirican : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Güçlü, canlı kimse.

Diricen : Duvarların yıkılmaması, ağaç dallarının kırılmaması için konulan ağaç destek, payanda.

Diri ile ilgili Cümleler

  • Ali Mary'nin ölü mü ya da diri mi olduğunu bilmiyor.
  • Belçikalı Fıransız nasılsın la dirinken şokalad?
  • "O ölü mü yoksa diri mi?" "O ölü."
  • Sadece bir Rus köyü kalsa bile, o zaman bile Rusya yeniden dirilecektir.
  • Önümüzdeki çarşamba diriliş bayramı başlıyor.
  • İsa bugün ölümden dirildi.
  • Yılan diri mi yoksa ölü mü?

Diğer dillerde Diri anlamı nedir?

İngilizce'de Diri ne demek? : [Enochian angels] adj. alive, live, youthful

Fransızca'da Diri : vif/vive, gaillard/e, nerveux/euse

Almanca'da Diri : adj. lebend, vital

Rusça'da Diri : adj. живой, свежий, сырой, оживленный, суровый