Dirim kurgu nedir, Dirim kurgu ne demek

  • Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı

Dirim kurgu anlamı, kısaca tanımı:

Dirim : Hayat, yaşam. Yaşama gücü.

Diri : Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. Gereği kadar pişmemiş. Solmamış, pörsümemiş. Güçlü, zinde.

Kurgu : Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin. Zembereğin kurulmuş olma durumu. Çatı. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser.

Canlı : Canlı yayın. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Güçlü, etkili. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde. Canı olan, diri, yaşayan.

Dünya : Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Dış, çevre, ortam. Herkes. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu.

 

Çalışma : Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Çalışmak işi, emek, say. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması.

Taklit : Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme. Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon. Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma.

Elektronik : Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı. Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili.

Alet : Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Maşa. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç.

Yararlanma : Yararlanmak işi, faydalanma.