Dirseklemek nedir, Dirseklemek ne demek

  • Dirsekle vurmak, dirsekle itmek

"Dirseklemek" ile ilgili cümle

  • "Kalabalığı dirsekleyerek şoseye çıktım." - K. Tahir

Dirseklemek kısaca anlamı, tanımı:

Dirsek : Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm. Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı. Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası. Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas.

Vurmak : Üzerinde görünmek, üzerine düşmek, yansımak, aksetmek. Tavla oyununda pulu kırmak. Etkisi bir yere kadar uzanmak. Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak. Ses çıkarmak için bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca çarpmak. Hızla değmek, çarpmak. Elini veya elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla çarpmak. Manevi olarak yaralamak. Hızla çarpmak. Duyulmak, hissedilmek. Bir şeyi başka bir şey üzerine koymak. Sırtına, omzuna yerleştirmek. Batıcı veya kesici cisimleri saplamak, kakmak. Bağlama, ilişkilendirmek. Herhangi bir biçimde haksız yoldan para almak, soymak. Kalp, vuru durumunda olmak, çarpmak. Sürmek. Desteklemek, dayamak. Dokunmak, hasta etmek. İçki içmek. Piyango vb. çıkmak, isabet etmek. Amaçladığı şeye rast getirmek. Olumsuz yönde etkilemek. Çarpma işlemini yapmak. Takmak, koymak, bağlamak. Çıkmak. Olduğundan başka biçimde görünmek. Silahla yaralamak, öldürmek. Kadeh tokuşturmak. Uygulamak, basmak, koymak. Soğuk, dolu vb. ürünlere zarar vermek.

 

İtmek : Sürüklemek, sevk etmek. Kapı, pencere vb.ni güç uygulayarak açmak veya kapamak. Bulunduğu yerden aşağı düşürmek. Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisinden uzaklaşmaya zorlamak, çekmek karşıtı. Bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek.

Diğer dillerde Dirseklemek anlamı nedir?

İngilizce'de Dirseklemek ne demek? : v. elbow, nudge