Disciplinary committee türkçesi Disciplinary committee nedir

  • Disiplin komitesi.

Disciplinary committee ingilizcede ne demek, Disciplinary committee nerede nasıl kullanılır?

Disciplinary : Disiplinle ilgili. Cezalandırıcı. Islah edici. Terbiye amaçlı. İnzibati. Disiplin. Tedip edici. Eğitime ait. Pedagojik.

Committee : Komite. Heyet. Yarkurul. Komisyon. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından seçecekleri sorumlu topluluk. Kurul. Encümen.

Central disciplinary committee : Merkez ceza kurulu. Ayaktopu birliğine bağlı olan ve takım ya da oyuncuların oyun içindeki türlü davranışlarıyla ilgili olumsuz durumları bir karara bağlamakla görevli kurul.

Disciplinary action : Disiplin cezası. Askeri suçların cezalandırılması. Disiplin tedbirleri. Disiplin işlemi. Disiplin eylemi. Disiplin suçu. Disiplin müeyyideleri.

Disciplinary board : Disiplin kurulu.

Disciplinary criminal regulations : Düzence ceza türesi. Disiplin ceza mevzuatı.