Committee türkçesi Committee nedir

  • Kurul.
  • Komisyon.
  • Heyet.
  • Encümen.
  • Komite.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Yarkurul.
  • Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere aralarından seçecekleri sorumlu topluluk.

Committee ile ilgili cümleler

English: A committee of congressmen has arrived.
Turkish: Bir kongre heyeti geldi.

English: A committee has been set up to investigate the problem.
Turkish: Sorunu araştırmak için bir komite kuruldu.

English: A fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
Turkish: Olayın nedenini belirlemek için bir gerçeği bulma komitesi kuruldu.

English: Ali was hoping the committee would adopt his proposal.
Turkish: Ali komitenin onun önerisini benimseyeceğini umuyordu.

English: Ali is on the committee in charge of the event.
Turkish: Ali olaydan sorumlu komitede.

Committee ingilizcede ne demek, Committee nerede nasıl kullanılır?

Committee meeting : Komite toplantısı. Heyet toplantısı.

Committee member : Komite üyesi. Kurul üyesi. Bir komiteye katılan kişi.

Committee of enquiry : Soruşturma kılganı.

Committee of experts : Uzmanlar komitesi. Bilirkişi kurulu.

Committee of honour : Şeref komitesi. Uyarma ve dikkat çekme gibi cezaları gerektiren küçük disiplin olaylarını incelemek ve sonuçlandırmak, okul düzenine aykırı hareketler olup olmadığını denetlemek amacıyla bir öğretmenin başkanlığında çalışan kurul. Onur kurulu.

 

Defense committee of the cabinet : Güvenlik konseyi (güvenlik konularıyla ilgilenmek üzere atanmış hükümet bakanları grubu). Kabinenin savunma komitesi.

Arbitration committee of department : İş yargıcı kurulu. İşyeri ya da işkolu düzeyinde olup da yalnız bir ilde bulunan işyerlerini ilgilendiren, toplu iş uyuşmazlıklarından işbırakımı ya da işyeri kapatımına karar verilmesi yasasına göre olanaksız bulunan durumlarla iş yasasına göre bu uyuşmazlığı çözümlemek amacıyla görevlendirilen kurul.

Committee of inquiry : Belirli bir konuyu araştırmak için belirlenmiş olan kurul. Soruşturma komisyonu. Soruşturma kurulu.

Committee of inspection : İnceleme kurulu. İflas heyeti. Teftiş kurulu. Batkı görevlisi ile iki alacaklı ya da bunların temsilcilerini kapsayan kurul. Batkı-kurulu.

Eu special committee on migration : Ab göç özel ihtisas komisyonu.

İngilizce Committee Türkçe anlamı, Committee eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Committee ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Conservancy : Muhafaza. Koruma. Sahip çıkma. Doğal kaynakları kontrol eden kuruluş.

 

Panel : Panellerle süslemek. Lambriyle kaplamak. Lambri kaplamak. Küçük bir konuşmacı öbeğinin bir konuyu ya da sorunu doğal bir ortam içinde tartışması amacıyla düzenlenen toplantı; yuvarlak masa görüşmesi. Lambri. Toplu görüşme. Tabla. Kontrol paneli. Pano. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Delegation : Yetki verme. Temsilciler kurulu. Yetkilendirme. Delege atama. Görevlendirme. Delegeler grubu. Delegasyon. Temsilci. Delegelik.

Standing committee : Daimi kurul. Kent yönetim kurulu. Daimi encümen. Daimi komite. Sürekli komite. Kent başkanının başkanlığında, bir bölümü kent genel kurulunun kendi üyeleri arasından seçilmiş kişilerden, bir bölümü de kent yönetiminin atanmış kimi görevlilerinden, oluşan ve kent genel kurulunun toplanık olmadığı süreylerde onun adına iş gören sürekli kurul. Daimi komisyon.

A error : A-hatası.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

Deputations : Delegasyon. Delegeler. Temsilci atama. Temsilciler heyeti. Vekalet. Murahhas heyet. Vekaleten işleri yürütme.

Commissions : Atama. Atama belgesi. Sipariş. Talimat. Görevlendirme. Terfi. Aracı karı. Ismarlama.

Kickback : Gayri resmi bir komisyon. Seyirdim. Ters tepki. Pay. Bahşiş. Avanta. Hisse. Rüşvet. Geri tepme.

Committee synonyms : blue ribbon commission, citizens committee, ecosoc commission, fairness commission, election commission, vestry, zoning commission, nongovernmental organization, blue ribbon committee, economic and social council commission, ethics panel, political action committee, ngo, bank charge, coll, administrative body, a priori theoretical criteria, congresses, assembly, welcoming committee, consortiums, corps, abc method, commission, ethics committee, steering committee, a priori analysis, deputation, politburo, abel blanchard model, planning commission, brokerage, colleges.

Committee ingilizce tanımı, definition of Committee

Committee kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One or more persons elected or appointed, to whom any matter or business is referred, either by a legislative body, or by a court, or by any collective body of men acting together. One to whom the charge of the person or estate of another, as of a lunatic, is committed by suitable authority. A guardian.