Dispirit türkçesi Dispirit nedir

  • Moralini bozmak.
  • Keyfini kaçırmak.
  • Neşesini bozmak.
  • Cesaretini kırmak.
  • Mücadele gücünü kırmak.

Dispirit ingilizcede ne demek, Dispirit nerede nasıl kullanılır?

Dispirited : Cesaretsiz. Neşesiz. Keyifsiz. Morali bozuk. Moralsiz. Cesareti kırık. Keyfi kaçmış.

Dispiritedly : Mutsuz bir şekilde. Şevkini kıracak şekilde. Morali bozulmuş bir halde. Kasvetli bir şekilde. Keyifsizce. Üzüntülü bir şekilde.

Dispiritedness : Moral bozukluğu. Keyifsizlik. Keyfi kaçmışlık. Moralsizlik. Keyfini kaçırma. Keyfi kaçmış olma.

Dispiriting : Keyfini kaçırmak. İç karartıcı. Cesaret kırıcı. Cesaretini kırmak. Moral bozucu. Moralini bozmak. Üzücü.

Dispirits : Moralini bozmak. Neşesini bozmak. Cesaretini kırmak. Mücadele gücünü kırmak. Keyfini kaçırmak.

Be dispirited : Şevki kırılmak.

Dispiteous : Fena. Hain. Kindar. Kinci. Gaddar. Acımasız. Kötü niyetli.

Disparaging : Aşağılayıcı. Küçümseyen. Küçük düşüren. Hor gören. Kötüleyici.

Disparages : Kötümsemek. Aleyhinde konuşmak. Kötülemek. Batırmak. Aşağı görmek. Hor görmek. Küçük görmek. Adamdan saymamak. Küçük düşürmek. Küçümsemek.

Disparagement : Yerme. Küçümseme. Küçük düşürme. Kötüleme. Aleyhinde konuşma. Aşağılama. İtibardan düşürme.

İngilizce Dispirit Türkçe anlamı, Dispirit eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Dispirit ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Depress : İçini karartmak. Bastırmak. Değerini azaltmak. Üzmek. Kısmak. Neşesini kaçırmak. Basmak. Durgunlaştırmak.

Deject : Hevesini kırmak. Kederlendirmek. Neşesini kaçırmak. Üzmek.

Demoralise : Ahlaksızlaştırmak. Moralini bozmak (demoralize olarak da yazılır). Yıldırmak. Ayartmak. Moral bozmak. Ahlakını bozmak.

Miffed : Rahatsız edilmiş. Küstürmek. Sinirlenmiş. Bozulmuş. Üzgün. Alınmış. Keyfi kaçmış. Rahatsız olmuş. Bozum olmuş.

Discourages : Cesaret kırmak. Korkutmak. Vazgeçirmek. Yıldırmak. Hevesini kırmak. Umudunu köreltmek. Hayal kırıklığına uğratmak. Kandırmak.

Dash : Püskürtmek. Çarpmak. Düş kırıklığina uğratmak. Savurmak. Fırlamak. Dolaştırmak. Tire. Saldırmak. Vurma.

Dejects : Kederlendirmek. Üzmek. Neşesini kaçırmak.

Discomforting : Rahatını bozmak. Ağrı. Bozmak. Rahatsızlık. Rahatını kaçırmak. Üzmek. Sıkıntı vermek. Rahatsız etmek.

Discomforts : Rahatsızlık. Ağrı. Rahatsız etmek. Üzmek. Bozmak. Sıkıntı vermek. Rahatını bozmak. Rahatını kaçırmak.

Dispirit synonyms : dispirits, dispiriting, discomfort, fazed, faze, depresses, dashes, miff, distemper, give the pips, be a disincentive, dishearten, demoralize, demoralizes, enervates, discomforted, daunts, demoralising, daunt, cast down, dismay, demoralised, flatten, disheartens, enervated, discourage, dejecting, discountenance, enervate, chill, indispose, flattens, get down.

 

Dispirit zıt anlamlı kelimeler, Dispirit kelime anlamı

Encourage : Teşvik etmek. Korumak. Gayretlendirmek. Cesaret vermek. Desteklemek. Yüreklendirmek. Takviye etmek. Özendirmek. Cesaretlendirmek.

Elate : Sevinçli. Neşelendirmek. Gururlandırmak. Memnun. Çok neşelendirmek. Çok sevindirmek. Saadet içinde. Sevindirmek. Coşturmak. Mutlu etmek.

Dispirit ingilizce tanımı, definition of Dispirit

Dispirit kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To discourage. To dishearten. To deprive of cheerful spirits. To depress the spirits of.