Dixit türkçesi Dixit nedir

Dixit ingilizcede ne demek, Dixit nerede nasıl kullanılır?

Dixie : İdaho eyaletinde şehir. Amerikan iç savaşında güney eyaletleri marşı. Karavana. Georgia eyaletinde şehir. Amerika'nın güney eyaletleri. Asker kabı.

Dixiecrat : (abd) güneyde beyazların üstünlüğünü savunan partili. Güneyde beyazların üstünlüğünü savunan partili.

Dixieland : Amerikan iç savaşında güney eyaletleri marşı. İç savaşta güney eyaletleri marşı. Amerika'nın güney eyaletleri.

Nalidixic acid : Nalidiksik asit. İdrar yolları enfeksiyonunda kullanılan asitik ilaç.

Dixy : Karavana. Asker kabı.

Appendix testis : Testis eklentisi. Atlarda, müller kanallarının kalıntısından köken alan, kaput epididimise yakın olarak yerleşim gösteren küçük kistler, morgagni keseciği.

Appendix : İnsanda ince ve kalın bağırsak arasındaki içi boş bir uzantı olan kör bağırsağın ucunda bulunan parmak şeklindeki çıkıntı. Ek bağırsak. İlave, ek. Ek. Bilgisayar, biyoloji, iktisat, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ek bölüm. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, daha eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla sonradan çıkarılan kitap. metin içinde verilmesi yersiz görülen tablo, çizim, sayılama vb. bilgiyi metnin ya da yapıtın arkasında ayrıca gösteren bölüm. Apandis. Zeyilname. Bir güvence ödeğinde değişiklik yapılması gerekir ve bu istek koşulların tümünü kapsamazsa bu ödeğe saptanan değişiklikleri sınırlamak üzere yapılan ek yazılım.

 

Bendix gear : Bendix dişlisi. Bendiks dişlisi. Bendiks pinyonu.

Appendixes : Lahika. Ekbağırsak. Apandis. Ek. İlave. Ek bölüm. Ulama. Ek (bölüm). Ekler.

Bendix spring : Bendiks dişlisini geri çeken dişli. Bendiks yayı.

İngilizce Dixit Türkçe anlamı, Dixit eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dixit ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Committal : Cezaevine gönderme. Teslim etmek. Akıl hastanesine gönderme. Sevketme. Suç işleme. Hapse atma. Teslim etme. Taahhüt. Hapse gönderme.

Nc : Hemşire sınıfı (askeri).

Expressing : Dışavurum. Söyleyiş. İfade etme. İletişim. İletme. Nakletme. Dile getirme.

Binary digit : İkili rakam. İkili basamağı. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. İkili sayı. Arı ikili sayılar dizgesinde kullanıldıklarında 0 ve 1 sayılarından biri. İkili yazımda (sadece iki rakam üzerine kurulu sayma sisteminde) kullanılan iki rakamdan biri. İkili sayamak.

Declarations : Bildirme. Deklarasyon. Açıklama. Demeç. Bildirim. Beyanname. Beyan. Tebligat.

 

Epithets : Belgeç. Söz (övücü veya hakaret edici). Nitem. Tamlayan. Sanlık. Yakıştırma. Lakap. Sıfat. Hakaret.

Septenary : Yedi maddeli bir grubu kapsayan. Her yedi yılda bir meydana gelen. Yedişer. Yedi sayısına ait. 7 rakamı ile alakalı. Yedi rakamı ile alakalı. Yedi yılda bir meydana gelen. 7 yıldan oluşan dönem. Yedi yıllık bir dönemle alakalı. Yedi senelik bir dönem ile alakalı.

Ms : Yazma sözcüğünün kısaltılmışı. Yz. Bayan. Bayan (evlenmemiş). Hanım.

Diction : Söyleyim. Söyleyiş. Güzel konuşma. Söz söylerken düşünceleri ve duyguları doğru, uygun bir biçimde anlatma sanatı. sesin uyumunu, söyleyişi, hareketi, mimiği ve alınması gereken tavırları yerinde ve güzel kullanarak sağlama sanatı. Söyleyiş şekli. Sözcükleri kullanma şekli. Diksiyon. Sözcük seçimi.

Pronunciations : Söyleniş. Söylem. Söyleyiş. Sesletim. Okunuş.

Dixit synonyms : little phoebe, 1, everglade state, 4, eighter, fivesome, lone star state, eighter from decatur, magnolia state, old north state, quatern, old dominion, confederate states, palmetto state, sunshine state, land of opportunity, little joe, 5, sise, captain hicks, pelican state, octal digit, volunteer state, 7, old dominion state, 9, 2, nina from carolina, north carolina, quaternity, slave state, tar heel state, 6.

Dixit zıt anlamlı kelimeler, Dixit kelime anlamı

North : Kuzeyinde. Kuzeye. Kuzeye bakan. Kuzeyden esen. Kuzey tarafta. Yıldız. Kuzeyden gelen. Kuzeydeki. Kuzeyde.

Free state : Birey haklarına saygı duyan ülke. Bağımsız devlet. Başka bir ülkenin kontrolü altında olmayan ülke.

Northern : Kuzeye ait. Kuzeyli. Kuzey. Kuzeyden gelen. Kuzeyde meydana gelen veya yaşayan.