Dragonflies türkçesi Dragonflies nedir

 • Biyoloji alanında kullanılır.
 • Çeşitli türleri, kimi yaprak solucanların arakonakçısı olarak konumuzu ilgilendiren, kanatları eşit, camsı, uçuşları sürekli ve hızlı, avcı böcekler takımı.
 • Kızböceği.
 • Yusufcuk böceği.
 • Kız böceği.
 • Yusufçuk.
 • Seyreklik.
 • Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (euarthropoda) alt dalının, böcekler (ınsecta) sınıfının, kanatlılar (pterygota) alt sınıfından, uzun vücutlu, büyük, ağız parçaları çiğneyici tipte, kanatları eşit büyüklükte olan türleri içine alan bir takım.
 • Kız böcekleri.
 • Kızböcekleri.
 • Helikopter böceği.
 • Büyük kızböceği.

Dragonflies ingilizcede ne demek, Dragonflies nerede nasıl kullanılır?

Dragonfly : Seyreklik. Kızböcekleri takımının, sulak yerlerde yaşayan, iri başlı, ince uzun karınlı, etçil ve çok yırtıcı örnek türü; yusufçuk, iğnecik. Yusufçuk. Kızböceği. Kız böceği. Yusufcuk böceği. Büyük kızböceği. Helikopter böceği.

İngilizce Dragonflies Türkçe anlamı, Dragonflies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dragonflies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Broad bodied libellula : Eklem bacaklı hayvanlardan böcekler (ınsecta) sınıfının, kız böcekleri (odonata) takımından, vücudu ince yapılı, başı ve karnı geniş ve yassı bir tür.

 

A site : A yeri. Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri.

Muzzily : Sersem sersem.

Libellula : Eklem bacaklı hayvanlardan böcekler (ınsecta) sınıfının, kız böcekleri (odonata) takımından, vücudu ince yapılı, başı ve karnı geniş ve yassı bir tür. prosthogonimus türlerinin ikinci ara konağı olarak görev yaparlar.

Rarity : Nadirlik. Nadide şey. Nadir şey. Az bulunma. Az bulunur şey. Nedret. Enderlik. Azlık. Bulunmazlık.

Tenuity : Kısıtlı olma. Kıvam inceliği. Kuvvetsizlik. Narinlik. Dayanıksızlık. Hassaslık. Zayıflık. İncelik. Seyreltilmiş durum veya ortam.

Darning needle : Örgü iğnesi. Kumaş onarma iğnesi. Gözeme iğnesi. Tamir iğnesi.

Dragon fly : Uzun ince kanatları ve çubuk gibi bir gövdesi olan bir böcek.

Sparseness : Planlama. Aralıklı olma. Kıtlık.

Abo blood groups system : Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. Abo kan grupları sistemi.

Dragonflies synonyms : sewing needle, turtledoves, seldomness, aardwolf, abramis zone, infrequency, abductor muscle, turtledove, demoiselle, sparsity, scarcity, unwontedness, abacus bodies, damselfly, a cell, odonata, infrequence, aardvark, thinness, damsel fly, a protein, broad bodied, aardvarks, damselflies, a cells, sparsities, a chromosome, acacia, abiotic environment, abiotic factor, rareness, damsel, damsels.