Sparseness türkçesi Sparseness nedir

Sparseness ingilizcede ne demek, Sparseness nerede nasıl kullanılır?

Sparse array : Aralıklı sayı dizisi. Aralıklı dizi.

Sparse dots : Seyrek nokta.

Sparse : Kıt. Seyrek. Aralıklı.

Sparsely : Kıt bir şekilde. Yoğun olmayan bir şekilde. Yetersiz bir şekilde. Seyrek olarak (yayılmış bitki örtüsü vb). Seyrek bir şekilde. Eksik bir şekilde. Sığ bir şekilde.

Sparser : Seyrek. Kıt. Aralıklı.

Sparsest : Seyrek. Kıt. Aralıklı.

İngilizce Sparseness Türkçe anlamı, Sparseness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sparseness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Failure : Hayal kırıklığı. Sekte. Kusur. Güçsüzlük. İflas. Arıza. Bilgisayar, eğitim, ekonomi alanlarında kullanılır. Yetmezlik. Sınıfta kalma.

Rareness : Enderlik. Az bulunma. Nadide şey. Nadirlik. Azlık.

Planning : Plancılık. Kıt kaynaklarla belli ereklere varabilmek için, gereksinmelerin ve kaynakların, uzun dönemler için belli ussal önceliklere uyularak dengelenmesi eylemi. kentler ve kasabalar için düzentasar hazırlama ve uygulama işi. Planlama yapma. Tasarlama. Projelendirme. Tek noktalı kesme aleti kullanarak metal yüzeylere şekil verme. Tasarım. Düzene sokma.

 

Chartings : Grafik. Haritalama. Diyagramlama. Boş uçuş.

Exiguity : Yokluk. Yoksunluk. Azlık. Darlık.

Projections : İzdüşüm. Fırlatma. Proje. Atış. Gösterim. Çıkıntı. Tasarım. Yansıtma. Projeksiyon.

Dragonflies : Kızböceği. Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (euarthropoda) alt dalının, böcekler (ınsecta) sınıfının, kanatlılar (pterygota) alt sınıfından, uzun vücutlu, büyük, ağız parçaları çiğneyici tipte, kanatları eşit büyüklükte olan türleri içine alan bir takım. Büyük kızböceği. Helikopter böceği. Kız böceği. Yusufcuk böceği. Kız böcekleri. Çeşitli türleri, kimi yaprak solucanların arakonakçısı olarak konumuzu ilgilendiren, kanatları eşit, camsı, uçuşları sürekli ve hızlı, avcı böcekler takımı.

Hungers : Hasret çekmek. İstek. Aç bırakmak. Özlemek. Açlık. Arzu. Özlem. İştiyak.

Famine : Sıkıntı. Bir toplumda, bir toplumsal kümede nüfusun bir bölümünün yaşamda kalabilmek için gerekli olan ölçüde beslenememesi ve bu yüzden ölüme gitmesi olgusu. Yokluk. Açlık.

Sparseness synonyms : sparsity, spareness, projection, failures, exiguities, scantiness, meagreness, scarcity, unwontedness, thinness, scheduling, dragonfly, charting, dearth, poorness, budgeting, scantness, designment, droughts, designing, infrequence, exility, infrequency, rarities, tenuity, envisaging, drought, plannings, muzzily, meagerness, hungering, hunger, paucities.

Sparseness ingilizce tanımı, definition of Sparseness

Sparseness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, sparseness of population. The quality or state of being sparse.