Duygun nedir, Duygun ne demek

Duygun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Duyarlı

"Duygun" ile ilgili cümle

  • "Bizim kız biraz hayalci, biraz romantik, biraz çokça duygun olsaydı belki başka şeyler de öğrenecekti." - M. Ş. Esendal

Duygun isminin anlamı, Duygun ne demek:

Kız ismi olarak; Duygulu, hassas.

Osmanlıca Duygun ne demek? Duygun Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

hassâs, mahsûs

Duygun anlamı, kısaca tanımı:

Duygu : Duyularla algılama, his. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Önsezi. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.

Duygunluk : Duyarlılık.

Duyarlı : Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, duygun, hassas.

Duygun ile ilgili Cümleler

  • Senin bir mizah duygun var. Bunu seviyorum.
  • Senin bir mizah duygun var.
  • Estetik duygunuzu tatmin edecek şey nedir?
  • Duyguna güvenmelisin.
  • Harika bir mizah duygun var.
  • Duygunu takdir ediyorum.
  • Mizah duygun vardı.

Diğer dillerde Duygun anlamı nedir?

İngilizce'de Duygun ne demek? : [duygu] n. feeling, emotion, feel, sense, sensation, chord, sentiment

Almanca'da Duygun : adj. zart besaitet

Rusça'da Duygun : adj. чуткий