Effaces türkçesi Effaces nedir

Effaces ingilizcede ne demek, Effaces nerede nasıl kullanılır?

Efface oneself : Kendini göstermemek. Geri planda kalmak. Dikkatleri üstüne çekmemeye çalışmak.

Efface : Gidermek. Gizlemek. Unutturmak. Yok etmek. Silmek. Bozmak. Silerek yüzeyini bozmak.

Effaceable : Silinebilir. Temizlenebilir. Bozulabilir. İmha edilebilir. Yokedilebilir. Giderilebilir.

Effaced : Gidermek. Temizlenmiş. Yokedilmiş. Unutturmak. Bozulmuş. İmha edilmiş. Silinmiş. Silmek. Yok etmek.

Effaced himself : Dikkati kendi üzerine çekmemeye çalıştı. Kendisini küçümsedi. Kendini önemsizleştirdi.

Self effacement : Kendini yok etme.

Self effacing : Kendini geri planda tutan. Ağırbaşlı. Alçakgönüllü.

Effacing : Silmek. Silme. Unutturmak. Bozma. İmha etme. Yok etme. Gidermek. Temizleme. Yok etmek.

Effable : İfade edilebilir. Konuşulabilir. Dile getirilebilir.

Ineffaceably : Silinemez bir şekilde.

İngilizce Effaces Türkçe anlamı, Effaces eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Effaces ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Allayed : Yatıştırmak. Azaltmak. Hafifletmek. Sakinleştirmek. Bastırmak. Dindirmek.

Obliterate : Aşındırmak. İmha etmek. İzini bırakmamak. Yoketmek. Tıkamak (damar). İptal etmek. Geçersiz kılmak.

 

Score out : Üstünü karalamak. Üzerine çizgi çizmek. Üstünü çizmek. Karalamak.

Cancels : Üstüne çizgi çekmek. Nötrleştirmek. Kaldırmak. Boşa çıkarmak. Kısaltmak. Damgalamak (pul). İptal etmek. İşlemden kaldırmak. Sadeleştirmek. Geçersiz kılmak.

Blank out : Beyni durmak. İptal etmek. Kaldırmak. Karartmak. Unutmak.

Cut out : Uzatmamak. Sürüden uzaklaştırmak. Biçmek (giysi). Çekip gitmek. (içki veya sigara) bırakmak. Ayırmak. Sollamak amacıyla şerit değiştirmek. Kesip çıkarmak. Yenmek. Oyundan çıkmak.

Appeases : Açlığını gidermek. Hafifletmek. Bastırmak. Tatmin etmek. Sakinleştirmek. Bastırmak (açlığı vb). Azaltmak. Gönlünü almak. Gidermek (açlık).

Deaden : Azaltmak. Duygusuzlaştırmak. Matlaştırmak. Zayıflatmak. Donuklaştırmak. Etkisini azaltmak (alkollü içki vb). Kesmek. Körletmek. Köreltmek. Uyuşturmak.

Caches : Zula. Zula etmek. Gizli bir yere saklamak. Zuladaki mallar. Gizli yerde saklanan şey. Gizleme yeri. Gizli yer. Dağarcık. Saklamak.

Cut off : Kesip koparmak. Kesip ayırmak. Son vermek. İzole etmek. Mahrum bırakmak. Uçurmak. Bağlantısını kesmek. Mahsur. İmha etmek.

Effaces synonyms : bottle up, appeasing, appease, clearing off, compensate, counteract, annihilate, rub out, bollixing, averting, cut up, bosomed, bosom, adulterates, clear off, abash, belied, counteracted, buries, allays, counteracts, delete, adulterate, annihilates, bury, hide, effaced, clear delete, bring to a close, averts, blanker, alloyed, effacing.

Effaces zıt anlamlı kelimeler, Effaces kelime anlamı

Focus : Odağı ayarlamak. Depremin yer içinde başladığı nokta. Tek tabaka hücre kültürlerinde veya embriyolu yumurtanın koryoallantoik zarında bir virüs tarafından oluşturulan hücre yığını veya salkımı, fokus. Odak ayarı yapmak. Bilgisayar, fizik, uzay, sinema, televizyon, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Fokus. Odaklanmak. İlgi odağı. Merkez. Ayar etmek.