Eikon türkçesi Eikon nedir

Eikon ingilizcede ne demek, Eikon nerede nasıl kullanılır?

Eikonometer : Eykonometre.

Aniseikonia : Aniseikoni. Aniseykoni. İmge oransızlığı. Görme bozukluğu.

Seiko epson corporation : Ekipmanlarla ilgili bilgi üreten satan ve pazarlayan global japon şirketi (bilgisayarlar ve aksesuarları, yazıcılar, tarayıcılar ve projektörler, elektronik ve kuvars cihazlar, saatler, plastik düzeltici lensler ve fabrikalar için otomasyon ekipmanları). Seiko epson şirketi.

Hygrodeik : Higrodeik.

Seikagaku corporation : 1947'de kurulan tokyo merkezli japon şirketi. İlaç ve tıbbi cihazlar üreticisi. Seikagaku şirketi.

Sheikhs : Rüyada görülen yakışıklı erkek. Gösteriş düşkünü. Kabile reisi. Şeyh.

Sheiks : Gösteriş düşkünü. Rüyada görülen yakışıklı erkek. Şeyh.

Sheikh : Gösteriş düşkünü. Rüyada görülen yakışıklı erkek. Kabile reisi. Şeyh.

Sheik : Gösteriş düşkünü. Rüyada görülen yakışıklı erkek. Şeyh.

Sharem a sheikh : Sina yarımadası'nda bulunan küçük körfez.

İngilizce Eikon Türkçe anlamı, Eikon eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Eikon ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Effigy : Temsili kukla.

Statuary : Yontuculuk. Heykeltraşlıkla ilgili. Yontular. Heykeller. Heykelcilikte kullanılan. Heykeltıraşlık. Heykeltıraşlıkla ilgili.

 

Statues : Yontu. Heykeller. Statü.

Delineation : Resmetme. Tarif. Çizerek anlatma. Şeklini çizme. Çizme. Nitelendirme. Betimleme.

Diagramed : Çizem. Diyagramını çizmek. Çizge. Taslak. Şema. Grafik. Diyagram. Diyagram ile göstermek. Plan.

Drawing : Tecimsel bir belgiti düzenleyerek imza ettikten sonra işleme koyma. Plan. Taslak. Çizme. Eskiz. Resim sanatı. Tasarı. Tasar. Tersim.

Dittoes : Nüsha. Kopya.

Counterpart : Benzer. Akran. Tam benzeri. Kopyası. Emsal. Meslektaş. Mevkidaş. Eş. Kopya.

Abstract : Çıkarmak. Özet çıkarmak. Belirsiz. Çekmek. Bilgi erişimde, bir belgenin konusunu ya da soyunu belirtmek üzere, genellikle belgeleme konusunda uzmanlaşmış bir kişinin, standart olarak önerilen terimleri yeğ tutarak ürettiği, 200-250 sözcük boyunu aşmayan bir tür özet. Aşırmak. Almak. Damıtmak (biyoloji terimi). Soyut.

Diagram : Plan. Bir işlem ya da bağıntıları özlüce gösteren çizim. Çizem. Çeşitli niceliklerin birbirine olan oranlarının çizgi ya da geometrik biçimlerle anlatımı için düzenlenen çizge. değişik bir niceliğin çeşitli zamanlardaki değişimlerinin çizgi ve birbirinden ayrı nitelikteki biçimlerle gösterilmesiyle oluşan çizge. Bir yapının, bileşenlerini, öğelerini ve aralarındaki ilişkileri gösterebilmek için küçük ölçekte çizgilerle gösterilmiş biçimi. Çizge. Taslak. Bilgisayar, ekonomi, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Diyagram.

 

Eikon synonyms : sonogram, echogram, computer graphic, copy, illustrations, portraits, counterparts, reflexion, duplication, impost, contoured, sculptural, forme, icon, statuaries, statue, electronic image, imageries, likeness, dittoing, sculptures, figuration, illustration, description, ditto, duty, pen portrait, dittoed, format, figure, inset, collage, painting.

Eikon ingilizce tanımı, definition of Eikon

Eikon kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Used rather in an abstract sense, and rarely for a work of art. An image or effigy.