Enlists türkçesi Enlists nedir

 • Gönüllü yazılmak.
 • Sağlamak (destek).
 • Kayırmak.
 • Askere kaydolmak.
 • Kaydetmek.
 • Kaydolmak.
 • Askere yazmak.
 • (destek) sağlamak.
 • Katılım sağlamak.
 • Askere kaydetmek.
 • (destek veya yardım vb) sağlamak.
 • Askere almak.
 • Asker olmak.

Enlists ingilizcede ne demek, Enlists nerede nasıl kullanılır?

Re enlist : Tekrar askere almak.

Enlist : Asker olmak. Kayırmak. (destek) sağlamak. Kaydolmak. Sağlamak (destek). Katılım sağlamak. Askere kaydolmak. Kaydetmek. Askere kaydetmek. Askere yazmak.

Enlisted : Kaydolmuş. Ordunun bir üyesi olarak kaydedilmiş. Askere alınmış. Kaydedilmiş. Gönüllü asker.

Enlisted man : Er. Asker. Subay olmayan asker. Erat sınıfına mensup şahıs. Er veya erbaş. Deniz veya kara kuvvetlerinde rütbesiz asker.

Enlistee : Askeri hizmet için kaydedilmiş kimse. Askere alınmış kimse. Gönüllü asker.

Enlisters : Bir işe atılan. Askeri hizmet için insanları kaydeden kimse. Askere alan. Yardımını temin eden. Gönüllü olarak askere giden. Askere alma kaydı yapan kimse. Kaydeden.

Enlister : Askere alan. Bir işe atılan. Kaydeden. Askere alma kaydı yapan kimse. Yardımını temin eden. Askeri hizmet için insanları kaydeden kimse. Gönüllü olarak askere giden.

Enlistees : Gönüllü asker. Askeri hizmet için kaydedilmiş kimse. Askere alınmış kimse.

Enlisting : Askere almak. Sağlamak (destek). Kaydetmek. Gönüllü olarak askere gitme. Kayırmak. Gönüllü yazılmak. Kaydetme. Yardımını temin etme. Asker olmak. Askere kaydetmek.

 

Reenlistment : Yeniden gönüllü askere yazılma.

İngilizce Enlists Türkçe anlamı, Enlists eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Enlists ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Enter the army : Orduya girmek. Orduya yazılmak. Askere gitmek. Silahlı kuvvetlere katılmak.

Chronicled : Kronolojik yazılmış tarih. Kayıt. Kaydetmek (sırasıyla). Vakayiname. Günlük tarih. Tarih. Tarih yazmak. Günün olayları. Kronik.

Favour : Taraftarlık. Koruma. İyilik etmek. Gözetmek. Destek. Sevilme. Beğenilme. İltimas etmek. Lehinde olmak. Onay.

Crimps : Katlamak. Durdurmak. Dalga. Engellemek. Kıvrım. Mani. Engel. Lüle lüle saç. Dalgalandırmak.

Favors : İyilik etmek. Tutmak. Desteklemek. Dikkat göstermek. Yardımda bulunmak. Şereflendirmek. Benzemek. Kabul etmek.

Conscript : Askere alınmış genç. Askere alınmış. Acemi asker. Askere alınmış kimse. Askere çağırmak. Zorunlu çalıştırılan. Askere alınmış (kimse). Asker.

Protects : Korumak. Gözetmek. Himaye etmek. Sahip çıkmak. Savunmak. Muhafaza etmek.

Draught : Çekiş. Plan çizmek. Dama oyunu. Görevlendirmek. Taslağını çizmek. Müsveddesini hazırlamak. Geminin yüzebileceği derinlik. Fıçıdan içki çekme. Müsvedde. Taslak.

 

Register : Yazmak. Kayıt. Emme ızgarası. Sicil. İzlenim bırakmak. Belli etmek. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Yazmaç. Sicile geçirmek. Göstermek (termometre vb.).

Be down for : İsmini yazdırmış olmak. Yazılmak. Kaydettirmek. Okula yazılmak.

Enlists synonyms : engage, volunteer, clock up, show favour, be enlisted, enters, recruit, allude, volunteered, calendaring, drafted, checking in, be enroled, calendared, enlisting, entered, join up, conscripted, conscribe, enter, sign in, crimp, be written, chronicling, crimping, enroll, favoring, favor, protect, conscripts, sign up, get into khaki, stand up for.

Enlists zıt anlamlı kelimeler, Enlists kelime anlamı

Discharge : Ödeme. Akımsakların elektrik yükünün azalması. Akıtmak. İbra. Taburcu etmek (hastayı). Terhis etmek. İş çevrimlerindeki daralmaya bağlı olarak işçinin geçici veya sürekli olarak işten çıkarılması. Akım. Taburcu etmek. Aklama alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borçlunun borcundan kurtulması. tır karnesi himayesindeki eşyanın varış gümrüğüne gelmesi ve gümrük denetimindeki bir yere boşaltılmasıyla ilgili işlemler.