Excitatory potential türkçesi Excitatory potential nedir

  • Uyarıcı potansiyel.

Excitatory potential ingilizcede ne demek, Excitatory potential nerede nasıl kullanılır?

Excitatory : Heyecanlanmaya veya telaşa meyilli. Eksitatör. Provokatif. Uyarıcı. Heyecan verici.

Potential : Uzaklığa göre türevi, ters yönde kuvveti veren işler. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Gizli. Gizli güç. Güç. Gizil güç. Gizil. Gizilgüç. Kütle çekimi gibi bir kuvvet alanı içinde bulunan birlim kütleyi sonsuzdan, belirli bir noktaya getirebilmek için gerekli işle ölçülen erke değeri. Erkil.

Excitatory postsynaptic potential : Uyarıcı postsinaptik potansiyel. Ksitatör postsinaptik potansiyel. Eksitatör postsinaptik potansiyel. Bir sinir hücresinde, presinaptik uçta bulunan nörotransmitter moleküllerinin postsinaptik uca erişip kendine özrgü almaçlarını uyararak burada na+ geçirgenliğini artırarak depolarizasyon yapması eksitatör postsinaptik potansiyel, ksitatör postsinaptik potansiyel. baskılayıcı postsinaptik potansiyelin karşıtıdır.

Excitatory synapse : Uyarıları postsinaptik sinir hücresine geçiren sinaps. Uyarıcı sinaps.

Absolute potential : Mutlak potansiyel.

Action potential : İşlem potansiyeli. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Aksiyon potansiyeli. Uyarılan kas veya sinir hücrelerinin plazma zarlarında meydana gelen istirahat potansiyelini -70 mv dan +30 mv a çeviren, sinir impulsunun kolayca ölçülen bir işlevi. Eylem potansiyeli. Bir sinir veya kas lifinde etkinlik sırasında meydana gelen ve birbirini izleyen depolarizasyon, repolarizasyon ve sükun dönemlerinden oluşan elektriksel değişiklik.