Excitatory türkçesi Excitatory nedir

  • Uyarıcı.
  • Eksitatör.
  • Heyecan verici.
  • Provokatif.
  • Heyecanlanmaya veya telaşa meyilli.

Excitatory ingilizcede ne demek, Excitatory nerede nasıl kullanılır?

Excitatory postsynaptic potential : Uyarıcı postsinaptik potansiyel. Eksitatör postsinaptik potansiyel. Ksitatör postsinaptik potansiyel. Bir sinir hücresinde, presinaptik uçta bulunan nörotransmitter moleküllerinin postsinaptik uca erişip kendine özrgü almaçlarını uyararak burada na+ geçirgenliğini artırarak depolarizasyon yapması eksitatör postsinaptik potansiyel, ksitatör postsinaptik potansiyel. baskılayıcı postsinaptik potansiyelin karşıtıdır.

Excitatory potential : Uyarıcı potansiyel.

Excitatory synapse : Uyarıları postsinaptik sinir hücresine geçiren sinaps. Uyarıcı sinaps.

Excitation : Eksitasyon. Uyarma. Tahrik. Uyarı. İkaz etme. Uyarım. Bir organ ya da dokuda çalışma meydana getirilmesi. eksitasyon. Uyarılma. Çıkış. Beyin kabuğundaki sinir merkezlerinin aşırı derecede uyarılması sonu meydana gelen sensomotorik duyarlılığın ileri derecede artışı. tahrik, tembih, uyartı, sensomotorik duyarlılığın artışı.

Excitation band : Uyarma bandı.

Excitation potential : Belirli bir ışnımı elde etmek için gerekli enkil değeri. Uyarım gerilimi. Uyarım voltajı. Uyarma potansiyeli. Uyarım erkili. Uyarım potansiyeli.

 

Excitation current : Uyartım akımı. İkaz akımı. Uyarma akımı.

Excitation stage : Uyarılma dönemi. Anestezik ilacın beyin merkezlerinde depresif etki yaratmaya başlaması, şuur kaybı, hareketlerin istem dışı yapılması, önemli kontrol merkezlerinin etkisiz kalması sonucu aşırı hareket, çırpınma ve mırıldanma gibi belirtilerin görüldüğü dönem, eksitasyon dönemi.

Excitation state : Uyarım düzeyi.

Excitation of a gas : Bir gazın, kimi atom ya da moleküllerinin, bir elektronun bir erke düzeyinden daha yüksek bir erke düzeyine geçmesiyle yapısının değişmesi. Gaz uyarılması.

İngilizce Excitatory Türkçe anlamı, Excitatory eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Excitatory ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Exciter : İkaz. Uyarıcı dinamo. İkaz jeneratörü. Bir dizgenin, bir işlergenin çalışmasını sağlamak ya da bir olayı başlatmak için kullanılan ön enkeleme gereci. Harekete geçirici. İkaz cihazı. İkaz dinamosu.

Energiser : Enerji sağlayıcı. Enerji verici. Harekete geçirici. Güç verici. Kudret sarfedici. Tetikleyici. Canlandıran ve uyaran şey yada kimse. Neşelendiren veya uyaran kimse veya şey. Enerji besleyici.

Caffein : Uyandırıcı. Kafein. Kahve ve çay bitkilerinde bulunan sebze alkaloidi.

Incitant : Uyandırıcı. Tahrik eden. Canlandırıcı. Coşturan. İnsitant. Harekete geçiren.

Alerter : Uyaran kimse. Hazır olma durumuna çağıran kimse.

Energisers : Enerji sağlayıcı. Enerji besleyici. Güç verici. Elektrik enerjisi sağlayan aparatlar. Tetikleyici. Kudret verici. Enerji verici. Canlandıran ve uyaran şey yada kimse. Neşelendiren veya uyaran kimse veya şey.

 

Alerters : Hazır olma durumuna çağıran kimse. Uyaran kimse.

Excitant : Uyaran. Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç; uyarıcı. Eksitan. Tahrik edici. Uyarıcı şey.

Energizer : Neşelendiren veya uyaran kimse veya şey. Kudret verici. Enerji verici. Güç verici. Kudret sarfedici. Canlandıran ve uyaran şey yada kimse. Harekete geçirici. Enerji sağlayıcı. (argo terim) halüsinasyonlara sebep olan pcp hapı (ayrıca energiser).

Stirrings : Karıştıran. Coşkulu. Olaylı. Heyecanlandırıcı. Heyecanlı. Karıştırıcı. Canlandırıcı. Kıpırtı. Renkli.

Excitatory synonyms : rousing, sensational discovery, antidepressant, orgiastic, actuator, exhilarant, sensational, excitative, thrilling, stirring, aphrodisiacal, cautionary, cautioner, stimulative, provocative, admonitory, intoxicative, energizers, exciting, antidepressants, enthusing.

Excitatory zıt anlamlı kelimeler, Excitatory kelime anlamı

Depressant : Baskılayıcı. Depresan. Yatıştırıcı madde. Bastırgan. Müsekkin. Yatıştırıcı.

Excitatory ingilizce tanımı, definition of Excitatory

Excitatory kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Containing excitement. Excitative. Tending to excite.