Exocrine türkçesi Exocrine nedir

  • Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan.
  • Dış hormonal salgı.
  • Eksokrin.
  • Dış salgı.
  • Ekzokrin.
  • Harici hormonal salgı.
  • Salgılarını kanallar aracılığıyla vücut boşluklarına veya dışarı salan bez sistemleri.

Exocrine ingilizcede ne demek, Exocrine nerede nasıl kullanılır?

Exocrine gland : Eksokrin bezi.

Exocrine glands : Ekzokrin bezleri. Dış salgı bezleri. Ekzokrin bezler.

Exocrine pancreatic insufficiency : Ekzokrin pankreas yetmezliği. Pankreasın ekzokrin kısmı tarafından üretilen ve salınan sindirim enzimlerinin yetersizliği nedeniyle ishal, kilo kaybı, emilim ve sindirim bozukluğuyla belirgin sendrom. pankreasın akut veya kronik yangısından veya idiyopatik pankreas atrofisinden kaynaklanır.

Exocrin : Dış salgı. Ekzokrin.

Exocrinocytus bronchiolaris : Akciğerlerin bronşçuklarında, silyumlu hücrelerin arasında görülen ve surfaktan benzeri bir madde salgılayan silyumsuz hücre. Clarahücresi.

Exochorion : Böcek ovaryumunda yumurtayı saran ve folikül hücreleri tarafından salgılanan yumurtanın dış tabakası. Böcek ovaryumunda yumurtayı saran folikül hücreleri tarafından salgılanan yumurtanın dış tabakası. Ceninin dış zarının kalıntıları. Koryon kalıntıları. Ekzokoryon.

Exocrinocytus caliciformis : Üniselüler bez. Genellikle sindirim ve solunum yollarında mukoza hücreleri arasında bulunan, örtü epiteli içerisinde aralıklarla yer alan, orta kısımları şişkin, bazal kısımları ise dar kadeh biçiminde, mukoza yüzeyini kayganlaştıran ve koruyan müköz salgı yapan ve pas pozitiflik gösteren tek hücreli bir bez, goblet hücresi, selula kalisiformis, üniselüler bez. Kadeh hücresi.

 

Glandula exocrina : Ekzokrin bezler. Dış salgı bezleri.

Exocardial murmurs : Kalbin dışından kaynaklanan nedenlerle oluşan üfürümler. ekzokardiyal üfürümler kalp kesesi değişiklikleriyle oluşan sürtünme ve çalkantı sesleridir, perikardiyal çalkantı sesleri, perikardiyal sürtünme sesleri, perikardiyal üfürümler. sığırlarda ekzokardiyal üfürümlerin en yaygın nedeni perikarditis travmatikadır. Ekzokardiyal üfürümler.

Exocarans : Ekzokarans. Rasyonda yetersiz vitamin bulunmasından kaynaklanan hipovitaminozis olgusu.

İngilizce Exocrine Türkçe anlamı, Exocrine eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Exocrine ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lacrimal gland : Gözyaşı bezi.

Exocrine gland : Eksokrin bezi.

Pancreas : Pankreas. Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hem de dış salgı ile görevli olan karma bir bez. Uykuluk. Midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hem de dış salgıyla görevli olan bez. Özden. Karın salya bezi.

Sweat gland : Ter bezi. Memeli hayvanların derilerinde her tarafa dağılmış olarak bulunan, bükülmüş tüp şeklinde, merokrin (ektin) ve apokrin tüp salgılama yapan, salgı yapan kısmın etrafı kassı epitel hücreleri ile çevrelenmiş, koyu hücreler (sitoplazmasında glikoprotein granülleri olan) ve açık hücreler (sitoplazmasında glikojen granülleri bol olan) şeklinde iki hücre tipine sahip, salgısında su, sodyum klorür, üre, ürik asit, amonyak ve çok az protein bulunan, deri yüzeyinde buharlaşarak vücut sıcaklığının dengelenmesini sağlayan teri salgılayan bez.

 

Tear gland : Gözyaşı bezi.

Lachrymal gland : Göz içinde gözyaşı üreten bez. Gözyaşı bezi.

Secreter : Salgı bezesi.

Oil gland : Sıvı yağ bezi. Yağbezi. Sıvı yağ salgılayan bez; kuşlarda, tüylerin ıslanmaması için derideki yağ salgılayan bezler.

Digestive gland : Canlılarda besinlerin sindirilmesini sağlayan enzimler salgılayan, bağırsağa bağlı kese şeklindeki bez. Sindirim bezi. Canlılarda besinlerin sindirilmesini sağlayan enzimler salgılayan, bağırsağa bağlı kese biçimindeki bez.

Exocrine synonyms : duct gland, cowper's gland, glandulae cervicales uteri, cervical glands of the uterus, bulbourethral gland, vestibular gland, sudoriferous gland, nabothian gland, secretory organ, exocrin, seminal vesicle, secretor, mamma, salivary gland, cervical glands, mammary gland, gland.

Exocrine zıt anlamlı kelimeler, Exocrine kelime anlamı

Endocrine : İç salgı ile ilgili. İç salgıbezi. İç salgı bezleri. İç salgı. İçsalgı. Kendine ait boşaltım kanalı olmayan bezler tarafından salgılanan, direkt olarak kana karışan ve çok az miktarı bile bir organı veya vücudun belli bir bölümünü etkileyen salgılar, endokrin. Bezin kana veya lenfe karışan salgısı, endokrin, hormon, inkretum. Endokrin. İçsalgı ile ilgili.