Expository türkçesi Expository nedir

Expository ingilizcede ne demek, Expository nerede nasıl kullanılır?

Expositor : Açıklayan kimse. Yorumcu.

Expositors : Açıklayan kimse. Yorumcu.

Exposit : Sergileme. Açığa çıkartma.

Exposited : Sergilenmiş. Açığa çıkartılmış.

Expositing : Sergileme. Açığa çıkartma.

Under exposition : Alıcı ya da basım aygıtında, ışık yeğinliğinin, ışıklama süresinin ya da her ikisinin gereğinden az olması yüzünden konudaki tonların aktarımının gerçeğe uygun olmamasına yol açan durum. aşırı ışıklamanın karşıtı. Düşük ışıklama. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Expositive : Sergileyici. Betimsel. Serimleyici. Açıklayıcı. Tanımlayıcı. Anlatan. Yorumlayıcı. İzah eden. Açıklayan. İzah edici.

Exposits : Açığa çıkartma. Sergileme.

Exposing : Teşhir etme. Işıklandırmak. Ortada bırakmak. Maruz bırakmak. Sergilemek. Maruz kalma. Maruz kalmak (kimyasal maddeye vb). Göstermek. Teşhir. Işığa tutmak (fotoğrafçılık terim).

Exposition : Bir konuyu, bir sorunu ya da bir yazıyı ayrıntılarına değin gözden geçirerek anlatma, yorumlama ve çözümleme işi. Serim. Teşhir. Serimleme. Yorumlama. Oyunun başlangıç bölümü. seyircilere kişilerin durumlarını, oyunun anlaşılması için geçmişteki olayları sahnedeki olay içine kaynaşmış olarak veren önemli bölüm. Fuar. Açımlama. Beyan. Açıklama.

 

İngilizce Expository Türkçe anlamı, Expository eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Expository ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Divulger : Ortaya döken. Yayan. İfşa eden kişi. İfşa eden. Açığa vuran.

Teller : Banka gişesindeki memur. Anlatan kimse. Veznedar. Oy sayıcı. Veznedar (bankada). Banko asistanı. Banka memuru. Gişe elemanı. Banka veznedarı.

Explicator : Yorumcu. Açıklayan kimse. Tefsir eden.

Interpretative : Çeviriye ait veya ilgili. Yorumlayıcı. Aydınlatıcı. Tefsir edici.

Describers : Tanımlayan kimse. Betimleyen. Tanımlayan kişi. Tanımlayıcı. Muarrif.

Descriptor : Açıklayıcı sözcük. Veri kayıtlarını belirlemek düzenlemek ve birleştirmek için kullanılan anahtar kelime. Açıklayacı. (veri tabanı yönetiminde) anahtar sözcük. Bilgi ulaşımda yararlanılan konu tanıtma terimi. bir konuyu, ya da konunun bir yönünü tanıtmak için kullanılan koda çevrilebilir sözcük. Anahtar kelime. Anahtar sözcük. Tanımlayıcı. Tanıtaç.

Expositive : Tanımlayıcı. Serimleyici. Sergileyici. Yorumlayıcı. Betimsel.

Describer : Tanımlayıcı. Muarrif. Tanımlayan kimse. Betimleyen. Tanımlayan kişi.

Enunciators : İlan eden kimse. Deklare eden kimse. Telaffuz eden. Tarif eden. Açık seçik veya anlaşılır tarzda konuşan kimse. Sunucu. Anons yapan kimse. Beyan eden. İlan eden. Bildiren.

Expository synonyms : explanatory, elucidator, epideictic, depictors, defining, expounder, elucidatory, expounders, explainers, enunciator, narrators, divulgers, explicators, expressive, explainer, declaratory, annotative, appositive, elucidative, descriptors, elucidators, commentator, indicatory, instructive, exegetical, informative, hierophants, discloser, depictor, depictive, narrator, narraters, explicatory.

 

Expository zıt anlamlı kelimeler, Expository kelime anlamı

Expository antonyms : uninstructive.

Expository ingilizce tanımı, definition of Expository

Expository kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Illustrative. Explanatory. Exegetical. Serving to explain. Pertaining to, or containing, exposition.