Faizli nedir, Faizli ne demek

Faizli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Faizi olan, faizle işlem gören (para)

Faizli anlamı, tanımı:

Faiz : Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli. İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema.

İşlem : Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

Diğer dillerde Faizli anlamı nedir?

İngilizce'de Faizli ne demek? : adj. yielding interest

n. interest

Fransızca'da Faizli : à intérêt

Almanca'da Faizli : adj. verzinslich

Rusça'da Faizli : adj. процентный