Fart türkçesi Fart nedir

Fart ile ilgili cümleler

English: "Someone farted." "It wasn't me!"
Turkish: "Biri osurdu" " O ben değildim!"

English: He was too tired to walk any farther.
Turkish: Daha ileriye gidemeyecek kadar çok yorgundu.

English: How frequently do you fart?
Turkish: Ne sıklıkla osurursun?

English: His fart smelled.
Turkish: Onun osuruğu koktu.

English: He was too tired to go any farther.
Turkish: Daha ileri gidemeyecek kadar çok yorgundu.

Fart ingilizcede ne demek, Fart nerede nasıl kullanılır?

Fart about : Oyalanmak. Zaman öldürmek.

Fart around : Oyalanmak. Aylak aylak zaman geçirmek. Zaman öldürmek. Aptalca davranmak. Aylak aylak oyalanmak. Sersem sersem dolaşmak.

Old fart : Moruk. Eski kafalı sıkıcı tip.

Farted : Osuruk. Gaz yapmak. Gaz çıkarmak. Osurmak. Yellenmek. Pırt yapmak. Yellenme. Zarta. Osuruk atmak.

Farter : (argo) ossuran kimse.

Farthingales : Jüpon. Çemberli iç etek.

Farts : Zarta. Gaz yapmak. Yellenme. Osuruk. Pırt yapmak. Osurmak. Gaz çıkarmak. Osuruk atmak. Yellenmek.

Farthermost : En uzaktaki. En uzak. En ötedeki. En uç.

Farther : Ayrıca. İleriye. İlave edilen. Daha uzakta. Daha uzağa. Daha ileri. Bundan başka. Öteki. Diğer. Ötedeki.

 

Farthings : Metelik. Azıcık şey. Çeyrek peni. Çeyrek peni eski bir ingiliz parası.

İngilizce Fart Türkçe anlamı, Fart eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fart ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Flatulence : Yel çıkarma. Sindirim sisteminde aşırı bakteriyel fermantasyona bağlı olarak veya hava yutulması sonucu meydana gelen bağırsaklardaki gazın atılması, yel çıkarma, flotus. Gazlı olma. Midede çok fazla gaz birikmesi. Midedeki gaz. Yüksekten atma. Gazı olma. Hava atma. Midede gaz toplanması. Gaz.

Boff : Birini götürmek. Tutulamayan kahkaha. Dizginlenemeyen kahkaha. (tiyatro) seyircilerin kendilerini kontrol edemeden gülmelerine neden olan replik. Ses getiren liste başı şarkı. Bitirmek. Çarpmak. Büyük gişe başarısına sahip oyun. İçten gelen gülme.

Flotz : Anüsten gaz çıkarma (argo terim).

Chuffs : Yontulmamış hödük. Vajina. Ucuz ve açgözlü kimse. Am. Yontulmamış tip. Kaba kimse. Saçma. Kaba adam. Çuf çuf veya çufçuflamak veya çufçuflayarak ilerlemek.

Physiological reaction : Bir uyaran karşısında bir bütün olarak bedende ya da bir örgende oluşan değişme. Fizyolojik tepki.

Farting : Anüsten gaz salınımı refleksi. Carta. (argo) ossurma. Osurma.

Boffs : Çarpmak. Vurmak. Birini götürmek. Bitirmek. Kusmak. Seks yapmak. Son vermek.

Reflex : Yansı. Tepkeli. Almaçların duysal uyarılmasıyla kas ve bez gibi effektorlarda oluşan istek dışı bir cevap. Bir uyartıya verilen cevap. alınan uyartı sonucunda meydana gelen impulsa, beyne iletilmeksizin verilen cevap. yansı. Akis. Bir uyarana karşı gösterilen istenç dışı kalıpsal tepki. Tepke. Biyoloji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yansıma. Canlı örgenliğin bir uyarıma karşı gösterdiği tepki.

 

Fart synonyms : reflex response, instinctive reflex, act reflexively, innate reflex, inborn reflex, act involuntarily, breaking wind, farted, farts, flatus, broken wind, let rip, pooping, reflex action, chuff, poop, poops, the poop, break wind, unconditioned reflex, wind, flotus, guff, guffs.