Fegment türkçesi Fegment nedir

Fegment ingilizcede ne demek, Fegment nerede nasıl kullanılır?

Lifeguard : Can kurtaran görevli (plajlarda). Cankurtaran (plaj). Cankurtaran yüzücü. Koruyucu demir. Koruma. Cankurtaran. Cankurtaran plaj. Plajda cankurtaranlık yapan.

Lifeguards : Cankurtaran (plaj). Koruma. Cankurtaran yüzücü. Cankurtaran plaj. Koruyucu demir. Cankurtaran. Plajda cankurtaranlık yapan. Can kurtaran görevli (plajlarda).

Safeguard : Korumak. Teminat. Yardım. Himaye. Muhafız. Himaye etmek. Garanti. Koruyucu. Koruma. Temin etmek.

Safeguard against : Karşı koruyucu (şey). -e karşı korumak.

Safeguarded : Korunaklı. Himaye etmek. Korumak.

Safeguards : Koruyucu nesneler. İthalatı azaltmak amacıyla alınan geçici ve tercihli önlemler. Tedbirler. Himaye etmek. Korumak.

Solfeggio : Skalanın notalarının temsili amacıyla sol-fa tonlarının kullanılması. Sol-fa tonlarının kullanılmasıyla yapılan şarkı provası. Solfej.

Solfeggi : Skalanın notalarının temsili amacıyla sol-fa tonlarının kullanılması. Sol-fa tonlarının kullanılmasıyla yapılan şarkı provası. Solfej.

Safeguarding : Koruyucu. Himaye etmek. Emniyet. Korumak. Koruma.

Safeguarding duty : Koruyucu gümrük resmi.

İngilizce Fegment Türkçe anlamı, Fegment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fegment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Bayoneted : Süngülemek. Süngü. Bağlama somunu. Ampulün duya giren kısmı. Duy. Kasatura.

Fiction : Yapıntı. Olgusal karşılığı olmamakla birlikte usalır bir durumun imgesel tasarımı. Kurmaca yazın. Düş ürünü yapıt. Hayal. Gerçekdışı kişi ve oluşumları konu alan anlatı türü. bk. kutyasak yapıntı, krş. uydurma masal, yanıltmacalı masal, gerçekçi masal. Fiksiyon. Düş. İcat. Masal.

Imaginary : İmajinari. Farazi. Gerçek dışı. Sanal. Hayali. İmgesel. Muhayyel. Düşsel.

Fantastic : Fantastik. Süper. Müthiş. İnanılmayacak kadar büyük (miktar). Hayali. Şahane. Gülünç. Düşsel. Çok büyük. Garip.

Concept : Genel düşünce. Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce. bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge. kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce. Anlayış. Tasavvur. Telakki. Görüş. Fikir. Hayal etme. Bir olay, nesne, durum ya da koşula, ayrıtsal özelliklerini bireştirerek kavranabilirlik kazandıran düşünsel bütünlük.

Fabulous : Masalsı. İnanılmaz. İmkansız. Olağanüstü. Çok güzel. Uydurma. Harika. Şaşılacak. Masal gibi. Şahane.

Airy fairy : Gerçeğe dayanmayan (resmi olmayan ). Hayali. Maval. Nazik (ingiltere ingilizcesi). Hikaye. Pratik olmayan. Saçma.

Battalion : Müfreze. Kıta. Tabur.

Imaginative : Hayalperest. İmgesel. İyi planlanmış. Hayal gücü yüksek. Temsili. Yaratıcı. Hayali. Hayalci. Hayal gücü kuvvetli.

Figments : Uydurma. Hayal ürünü ya da uydurma şey. İcat. Hayal.

 

Fegment synonyms : army unit, notion, fantasm, fanciful, conception, bayoneting, concepts, conceptions, increase, figment, fantasms, dereistic, figment of the imagination, a figment of the imagination, bayonet.

Fegment zıt anlamlı kelimeler, Fegment kelime anlamı

Decrease : Eksilmek. Küçülmek. Eksiltmek. Azalmak. Azaltmak. Küçültmek. İnmek. Azalma. Düşüş göstermek. Eksilme.

Passionless : Kendine hakim. Ruhsuz. Tutkusuz. Heyecansız. Soğukkanlı. İhtirassız.