Flocculence türkçesi Flocculence nedir

Flocculence ingilizcede ne demek, Flocculence nerede nasıl kullanılır?

Flocculent : Top top. Flokülent. Topaklanmış. Yün gibi. Yünlü. Topaksı. Tiftikli. Tiftik tiftik.

Floccule : Topak. Saç püskülü. Yumak. Yün perçemi. Küçük topak.

Floccules : Yumak. Küçük topak. Saç püskülü. Yün perçemi. Topak.

Flocculant : Pamuklaştırıcı. Yumuşatıcı (kil). Topaklaştırıcı. Topaklayıcı. Yumaklaştırıcı. Çökeltici. Pıhtılaştırıcı. Bulandıran.

Flocculate : Yumaklaştırmak. Topaklanmak. Gevşek tüylü yığınlar oluşturmak. Pıhtılaştırmak. Pıhtılaşmak.

Flocculation : Gevşek tüylü yığınlar oluşturma işlemi. Flokulasyon. Yumuşatma. Yumaksı çökelme. Bir çözeltide erimiş halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle oluşturması, flokülasyon. Suda çözünebilen çok yüksek molekül ağırlıklı organik polimerler kullanılarak taneciklerin bir araya getirilmesi işlemi. Çökeltme. Pıhtılaşma. Yumaklaştırma.

Flocculating : Gevşek tüylü yığınlar oluşturmak.

Flocculating agent : Yumaklaştırıcı kimyasal. Pıhtılaştırıcı.

Flocculus : Yumakçık. Yün perçemi. Beyin yarım küresi. Flokülus. Uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Saç püskülü. Flokkulus. Kalsiyum tayfının k-çizgisinde çekilmiş güneş resimlerinde görülen benekler. Yün öbeği. Püskülcük.

 

İngilizce Flocculence Türkçe anlamı, Flocculence eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Flocculence ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Soft : Sevgi dolu. Sert olmayan. Pes. Müşfik. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Uysal. Yumuşak başlı. Ilıman. Görüntünün karanlık bölümlerinden aydınlık bölümlerine geçişin keskin olmaması, sertlik ile yavanlık arası. Sulu.

Hairlessness : Kılsızlık. Kellik. Saçsızlık. Saç olmayışı.

Fleeciness : Yünle kaplı olma. Yün gibi olma.

Fluffiness : Hafiflik. Yumuşaklık. Havlılık. Akıcılık.

Vestiture : Giysi. Giydirme. Dikenlilik. Bir şeyi kaplayan şey. Örtü. Bir şeyi kapatan şey. Manto (kürkten).

Hairiness : Saçaklılık. Tüylenme. Kıllılık. Kıllı olma. Korkutuculuk.

Lanosity : Yün gibi olma.

Woolliness : Yün gibi olma. Kıvırcıklık. Karışıklık.

Wooliness : Karışıklık. Yün gibi olma. Kıvırcıklık.

Wooly : Yünlü kumaş. Yapağı gibi. Yün iç çamaşırı. Kazak. Yünlü giysi. Kıvır kıvır. Yün gibi. Yüne benzeyen. Yün fanila. Süveter.

Flocculence synonyms : woolly, caking, villosity, flocculation.

Flocculence zıt anlamlı kelimeler, Flocculence kelime anlamı

Hard : Güç. Sağlam. Ekşi. Anlaşılmaz. Sert. Ekşimiş. Dayanıklı. Şiddetli. Kalpsiz. Katı.

Flocculence ingilizce tanımı, definition of Flocculence

Flocculence kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being flocculent.