Flocculant türkçesi Flocculant nedir

  • Topaklaştırıcı.
  • Çökeltici.
  • Pamuklaştırıcı.
  • Bulandıran.
  • Pıhtılaştırıcı.
  • Yumaklaştırıcı.
  • Topaklayıcı.
  • Yumuşatıcı (kil).

Flocculant ingilizcede ne demek, Flocculant nerede nasıl kullanılır?

Flocculate : Gevşek tüylü yığınlar oluşturmak. Pıhtılaştırmak. Pıhtılaşmak. Yumaklaştırmak. Topaklanmak.

Flocculating : Gevşek tüylü yığınlar oluşturmak.

Flocculating agent : Yumaklaştırıcı kimyasal. Pıhtılaştırıcı.

Flocculation : Yumaksı çökelme. Topaklanma. Flokülasyon. Bir çözeltide erimiş halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle oluşturması, flokülasyon. Gevşek tüylü yığınlar oluşturma işlemi. Yumaklanma. Çökeltme. Yumaklaşma. Pıhtılaşma. Yumaklaştırma.

Floccule : Yumak. Küçük topak. Saç püskülü. Yün perçemi. Topak.

Floccules : Saç püskülü. Topak. Yumak. Yün perçemi. Küçük topak.

Flocculus : Uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yumakçık. Flokkulus. Saç püskülü. Kalsiyum tayfının k-çizgisinde çekilmiş güneş resimlerinde görülen benekler. Yün öbeği. Beyin yarım küresi. Flokülus. Yün perçemi. Püskülcük.

Flocculence : Yumaklanma. Flokülans. Tüylülük. Topaklanma. Yünlülük. Gevşek tüylü püskülleri olma durumu.

Floccus : Demet. Yumak. Saç tutamı. Flokkus. Flokus. Tüy yumağı.

 

Flocculent : Yünlü. Tiftik tiftik. Tiftikli. Flokülent. Top top. Topaklanmış. Yün gibi. Topaksı.

İngilizce Flocculant Türkçe anlamı, Flocculant eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Flocculant ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Change : Değişime uğratmak. Değiş tokuş etmek. Para bütünlemek. Tebdil etmek. Değişmek. Bozdurmak. Değişim. Takas etmek. Dönüşmek. Aktarmak.

Coagulators : Pıhtılaşmaya sebep olan madde. Pıhtılaştırıcı madde. Kanın pıhtılaşmasına sebep olan madde. Pıhtılaşmaya neden olan madde.

Coagulatory : Pıhtılaşan.

Coagulants : Pıhtılaşmaya sebep olan madde.

Modify : Değişiklik yapmak. Üzerinde değişiklik yapmak. Bilgisayar, gitar, ekonomi alanlarında kullanılır. Biraz değiştirmek. Değişmek. Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme. Tamlamak. Bir tüzenin temelini, bir nesnenin biçimini, özelliğini değiştirme. Hafifletmek. Nitelemek.

Alter : Kısırlaştırmak. Hadım etmek (hayvan). Değişiklik yapmak. Başkalaştırmak. Evirmek. Değişim geçirmek. Değişiklik geçirmek. Değişmek. Hadım etmek. Başka türlü olmak.

Flocculating agent : Yumaklaştırıcı kimyasal.

Coagulator : Pıhtılaştırıcı madde. Pıhtılaşmaya neden olan madde. Pıhtılaşmaya sebep olan madde. Kanın pıhtılaşmasına sebep olan madde.

Coagulating : Pıhtılaştırma. Pıhtılaşan. Pıhtılaştıran.

Coagulant : Pıhtılaşmaya sebep olan madde. Pıhtılaşmaya neden olan. Koagülan. Koagülant. Pıhtılaştıran. Curuf toplayıcı. Pıhtılaştırıcı madde.

Flocculant synonyms : precipitant.

Flocculant zıt anlamlı kelimeler, Flocculant kelime anlamı

Stay : Oyalanmak. Dayanmak. Önlemek. Alıkoymak. Geciktirmek. Kalış. Geçiştirmek. Erteleme. Sabitlemek. Bırakmamak.

Hard : Güç. Anlaşılmaz. Ekşimiş. Ağır. Çetin. Nasırlı. Ekşi. Kalpsiz. Sıkı. Katı.