Forcing house türkçesi Forcing house nedir

Forcing house ingilizcede ne demek, Forcing house nerede nasıl kullanılır?

Forcing : Serada yetiştirme. Turfanda yetiştirme. Zorlayan. Zorlama.

House : Kendi evine almak. Ev halkı. Barınmak. Konut. -de bulunmak. Barındırmak. İskan etmek. Ev. Eve yerleştirmek. Meclis.

Forcing bed : Sera. Camekanlı fidelik. Yastık.

Forcing frame : Sera. Yastık. Camekanlı fidelik.

Acceptance house : Akseptans kurumu. Kabul işlemleri kurumu. Takas odası. Kabul kredisi işlemi yapan banka.

Accepting house : Mal bedelinin, dışalımcı tarafından malın teslim alınmasından belirli bir süre sonra ödeneceğini satıcıya temin etmek üzere açılan ve lehdarın vereceği vadeli bir poliçenin banka tarafından kabulü biçiminde gerçekleşen bir tür akreditif. Senetleri kabul eden mali müessese (ingiltere). Kabul kredisi.

İngilizce Forcing house Türkçe anlamı, Forcing house eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Forcing house ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Greenhouses : Uçağın plastik siperle örtülü kısmı. Seralar.

Glass house : Çamlık. Cam üreten fabrika.

Glasshouse : Camlı köşk. Cam atölyesi. Cam fabrikası. Çiçek, limon gibi ağaççıkları korumak ve özellikle yaz sebzelerini kış mevsiminde de yetiştirmek için ısıtılmış, zemini tarıma elverişli duruma getirilmiş özel ve kapalı sığınaklar. Sırça saray. Askeri hapishane.

 

Greeneries : Bitkiler. Yeşillik alan. Ağaç yaprakları. Göverti. Yeşillik. Nebatat. Yeşil yapraklar.

Stove : Sobada kurutmak. Etüv. Fırın. Fırın (üstü ocak altı fırın olan mutfak aleti). Tütsülemek. Sobada ısıtmak. Soba. Ocak.

Smooth endoplasmic reticulum : Düz endoplazmik retikulum. Granülsüz endoplazmik retikulum. Der.

Glasshouses : Sırça saray. Cam atölyesi. Cam fabrikası. Askeri hapishane.

Forcing frame : Camekanlı fidelik. Yastık.

Forcing house synonyms : cold frame, garden frame, hothouses, orangeries, forcing bed, orangery, conservatories, greenery, conservatory, lemon squeezer, greenhouse, hothouse.